100 rokov vojenských archívnych zložiek

100 rokov vojenských archívnych zložiek
29.05.2019
V dňoch 22. až 24. mája 2019 sa delegácia bratislavského Vojenského historického ústavu na čele s riaditeľom plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD. zúčastnila na podujatí „100 rokov vojenských archívnych zložiek Ministerstva obrany Českej republiky“, ktorý zorganizoval Vojenský ústredný archív v Prahe. 
Delegácia Vojenského historického ústavu Bratislava, spolu so zahraničnými delegáciami zo Slovenskej republiky a Maďarska, v rámci bohatého pracovného programu absolvovala prijatie u náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta republiky, genmjr. Ing. Jana Kašeho, MSc., ako aj multilaterálne rozhovory s českými partnermi v Školiacom stredisku Ministerstva obrany Českej republiky v Komornom Hrádku. V konferenčnom sále Domu armády Praha sa zúčastnila na slávnostnom pripomenutí „100. výročia založenia vojenských archívnych zložiek“, na ktorom boli prítomní aj najvyšší predstavitelia Ministerstva obrany Českej republiky a Generálneho štábu Armády Českej republiky. V priestoroch Vojenského ústredného archívu v Prahe – Ruzyni sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii, kde za účasti Bezpečnostného riaditeľa Ministerstva obrany Českej republiky Ing. Vlastimila Dušátka, prezentovali odbornú pôsobnosť zložiek Vojenského historického ústavu Bratislava, ako aj dosiahnuté výsledky a ďalšie smerovanie nášho vedecko-výskumného, archívneho a múzejného zariadenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky pre oblasť vojenskej histórie do budúcnosti.
 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ