Výskumné úlohy

1. Zo zbierok Vojenského historického múzea Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – jún 2020
Vedúci: Mgr. Viera JURKOVÁ
Spoluriešitelia: Ing. Milan MIKLAN, Mgr. Jerguš VÁRY, Mgr. Tomáš HANICH,  Bc. Mgr. Peter KADLEC, Mgr. Juraj KOPECKÝ,  Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRÁBĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Gabriel BLAŠKO
Charakteristika výskumnej úlohy:  spracovanie histórie jednotlivých zbierkových predmetov nachádzajúcich sa v múzejných zbierkach a vystavených v jednotlivých expozíciách múzea. Každý zbierkový predmet má svoj vlastný príbeh, ktorý v rámci výskumu je nevyhnutné objasniť  (výroba, jeho využitie vo vojenstve a priebeh, skončenie aktívneho využitia a následná prezentácia vo forme zbierkového predmetu a pod.).      
Cieľ výskumnej úlohy: múzejné odborné spracovanie histórie jednotlivých zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: publikácia „Zo zbierok Vojenského historického múzea Piešťany“ (vydanie VHÚ, 2020). 

2. Dokumentácia vojenského školstva na Slovensku v zbierkach VHU – Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Výskumná úloha
Termín plnenia:
 január 2020 – december 2021
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov viažucich sa priamo na existenciu a činnosť jednotlivých vojenských škôl na území Slovenska v zbierkach VHM Piešťany.
Cieľ výskumnej úlohy: výber a múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: katalóg (vydávanie VHÚ, 2022).
 

3. Zbrane a munícia v zbierkach múzeí

Výskumná úloha
Termín plnenia:
 január 2020 – október 2020
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ, Bc. Mgr. Peter KADLEC
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie odbornej metodiky viažucej sa k odborným múzejným činnostiam súvisiacich so zbraňami a muníciou.
Cieľ výskumnej úlohy: odborné spracovanie metodiky
Plánovaný výstup: metodika (vydávanie VHÚ, 2020).
  

4. Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992

Výskumná úloha
Termín plnenia:
  január 2020 –  december 2023
Riešitelia: Ing. Martin MIKLAN, Mgr. Jerguš VÁRY, Bc. Mgr. Peter KADLEC, Richard HATALA
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v stálej expozícii Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992.
Cieľ výskumnej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: katalóg (vydávanie VHÚ, 2024).

5. Prostriedky Civilnej ochrany obyvateľstva v Československu v druhej polovici 20. storočia

Výskumná úloha
Termín plnenia:
 január 2020 – december 2021
Riešitelia: Mgr. Juraj KOPECKÝ
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexný výskum a múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov získaných darom z CBTČ MV SR zo Slovenskej Ľupče
 Cieľ výskumnej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: odborná štúdia (publikovanie v časopise Vojenská história, 2022).

6. Chladné zbrane v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia:
 január 2020 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexný výskum a múzejné odborné spracovanie zbierkových  predmetov zbierky I. chladné zbrane v Mo Svidník
Cieľ výskumnej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: katalóg (vydávanie VHÚ, 2023).
 

7. Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945

Výskumná úloha
Termín plnenia:
 január 2020 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Ivan CUPER,  Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Gabriel BLAŠKO
Charakteristika výskumnej úlohy:  komplexné katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v Centrálnej expozícii Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945
Cieľ výskumnej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: katalóg (vydávanie VHÚ, 2023).