Výskumné úlohy

1. „Heslár pojmov pre spracovávanie elektronickej evidencie múzejných zbierkových predmetov“ 

Výskumná úloha 
Termín plneniajanuár 2018 – december 2022
VedúciMgr. Viera JURKOVÁ
SpoluriešiteliaBc. Mgr. Peter KADLEC, Ing. Milan MIKLAN, Mgr. Jerguš VÁRY, Bc. Tomáš HANICH.     
Charakteristika projektu:  tvorba heslára pojmov potrebných na spracovanie elektronickej evidencie múzejných zbierok zo zbierkového fondu VHM Piešťany. Jeho vypracovanie zabezpečí budovanie integrovaného múzejného informačného systému.
Cieľ projektu: spracovaným stručným slovníkom pojmov sa vytvoria potrebné podmienky na zaraďovanie jednotlivých múzejných zbierkových predmetov VHM Piešťany do centrálnej evidencie múzejných zbierok v programe ESEZ.
Plánovaný výstup: GII - heslár v elektronickej podobe v systéme ESEZ.
 

2. „Katalogizovanie zbierkových predmetov v rámci projektu ESEZ-4G“

Výskumná úloha 
Termín plneniajanuár 2018 – december 2022
VedúciBc. Mgr. Peter KADLEC
SpoluriešiteliaMgr. Viera JURKOVÁ, Ing. Milan MIKLAN, Mgr. Jerguš VÁRY, Bc. Tomáš HANICH, Tomáš TKÁČIK, Mgr., Juraj KOPECKÝ, Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Gabriel BLAŠKO, Mgr. Lenka VRÁBĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER. 
Charakteristika projektu:  komplexné vedomostné spracovanie zbierkových predmetov pridelených zbierok v rámci projektu ESEZ-4G.
Cieľ projektu: vytvorenie centrálnej evidencie múzejných zbierok v programe ESEZ.
Plánovaný výstup: GII – katalóg v elektronickej podobe v systéme ESEZ-4G.