Výskumné úlohy

1. Katalogizácia zbierkových predmetov

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2021 - december 2025
Vedúci: Mgr. Jerguš VÁRY
Spoluriešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ, Ing. Milan MIKLAN, Bc. Mgr. Tomáš HANICH,  Mgr. Juraj KOPECKÝ,  Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Gabriel BLAŠKO
 
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie katalogizačných záznamov zbierkových predmetov v katalogizačnom systéme ESEZ 4G v súlade s platnou legislatívou
Cieľ vedeckej úlohy: múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: katalogizačné záznamy predmetov v elektronickom katalogizačnom systéme ESEZ 4G (priebežne).  
 

2. Heslár pojmov v múzejnom tezaure

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2021 - december 2025
Vedúci: Mgr. Viera JURKOVÁ
Spoluriešitelia: Mgr. Jerguš VÁRY, Ing. Milan MIKLAN, Bc. Mgr. Tomáš HANICH,  Mgr. Juraj KOPECKÝ,  Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Ivan CUPER, Mgr. Gabriel BLAŠKO
 
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie autorít v múzejnom tezaure, ktorý je súčasťou elektronického katalogizačného systému ESEZ 4G, ktoré súvisia so spracovávanými zbierkovými predmetmi a vojenskými dejinami Slovenska.
Cieľ vedeckej úlohy: múzejné odborné spracovanie autorít v múzejnom tezaure
Plánovaný výstup: heslár pojmov ako súčasť múzejného tezauru katalogizačného systému ESEZ 4G (priebežne)
 

3. Zbraň a strelivo v múzeu

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – október 2021
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ, Bc. Mgr. Tomáš HANICH, Mgr. Peter HOLÍK
 
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie odbornej metodiky viažucej sa k odborným múzejným činnostiam súvisiacich so zbraňami a muníciou.
Cieľ vedeckej úlohy: odborné spracovanie metodiky
Plánovaný výstup: metodika (vydanie VHÚ, 2021).
 

4. Dokumentácia vojenského školstva na Slovensku v zbierkach VHU – Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Viera JURKOVÁ
 
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné spracovanie zbierkových predmetov viažucich sa priamo na existenciu a činnosť jednotlivých vojenských škôl na území Slovenska v zbierkach VHM Piešťany.
Cieľ vedeckej úlohy: výber a múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov
Plánovaný výstup: katalóg (vydanie VHÚ, 2023).
 

5. Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 –  december 2023
Riešitelia: Ing. Martin MIKLAN, Mgr. Jerguš VÁRY, Richard HATALA
 
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexné katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v stálej expozícii Výzbroj čs. armády v rokoch 1945 – 1992.
Cieľ vedeckej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: katalóg (vydanie VHÚ, 2024).
 
 

6. Prostriedky Civilnej ochrany obyvateľstva v Československu v druhej polovici 20. storočia

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2021
Riešitelia: Mgr. Juraj KOPECKÝ
 
Charakteristika vedeckej úlohy: komplexný výskum a múzejné odborné spracovanie zbierkových predmetov získaných darom z CBTČ MV SR zo Slovenskej Ľupče
Cieľ vedeckej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: odborná štúdia (publikovanie v časopise Vojenská história, 2022).
 

7. Chladné zbrane v zbierkach Mo Svidník VHM Piešťany

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK
 
Charakteristika vedeckej úlohy:  komplexný výskum a múzejné odborné spracovanie zbierkových  predmetov zbierky I. chladné zbrane v Mo Svidník
Cieľ vedeckej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: katalóg (vydanie VHÚ, 2023).
 

8. Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2020 – december 2022
Riešitelia: Mgr. Peter HOLÍK, Mgr. Ivan CUPER,  Mgr. Lenka VRABĽOVÁ, Mgr. Gabriel BLAŠKO
 
Charakteristika výskumnej úlohy: komplexné katalógové spracovanie zbierkových predmetov vystavených v Centrálnej expozícii Vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914 – 1945
Cieľ vedeckej úlohy: múzejné odborné a katalógové spracovanie zbierkových predmetov 
Plánovaný výstup: katalóg (vydanie VHÚ, 2023).