15. ročník Festivalu múzeí Slovenska

15. ročník Festivalu múzeí Slovenska
22.06.2018
Vojenskí múzejníci sa aj tento rok zúčastnili na podujatí Festival múzeí Slovenska,  ktorého v poradí už 15. ročník sa konal na pôde Múzea mesta Bratislavy. Organizátori podujatia, ktorými boli Zväz múzeí Slovenska a Múzeum mesta Bratislavy, pre kolegov v dňoch 18. - 19. júna 2018 pripravili na nádvorí Starej radnice a v komplexe priľahlej radničnej budovy a Apponyiho paláca bohatý program. Prvý deň festivalu sa niesol v znamení prezentácií jednotlivých múzeí. Ich súčasťou boli aj komentované prehliadky výstav a stálych expozícií, knižnice a študijného depozitára skla, keramiky a porcelánu Múzea mesta Bratislavy. Program bol obohatený o sprievodné prezentácie víťaza súťaže Múzeum roka 2017 a obrazovej prezentácie predchádzajúcich ročníkov Festivalu múzeí Slovenska. Účastníci festivalu sa v dopoludňajších hodinách mohli zúčastniť aj odborného seminára Mestské múzeá na Slovensku - stav a perspektívy. V rámci programu festivalu sa konalo aj pracovné zasadanie členov Odbornej komisie pre odborné múzejné činnosti Zväzu múzeí Slovenska, ktorej členom za Vojenský historický ústav je Mgr. Viera Jurková, vedúca referentka - kurátorka Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Druhý deň festivalu bola pre účastníkov festivalu pripravená prehliadka všetkých expozícií Múzea mesta Bratislava, vrátane NKP hrad Devín, Antickej Gerulaty v Rusovciach a komentovaná výstava Česko-slovenská / Slovensko-česká výstava v SNM - Historickom múzeu na Bratislavskom hrade, na ktorej prípravách participovali aj zamestnanci a príslušníci Vojenského historického ústavu Bratislava.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ