PROJEKT VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

"Digitalizácia kultúrneho dedičstva VHÚ"

 
Fotogaléria
Reklamná tabuľa

Informačná tabuľa_okraj

Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
   www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk, www.informatizacia.sk