2007
Vojenské dejiny Slovenska, zv. VI

Vojenské dejiny Slovenska, zv. VI

ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal: Vojenské dejiny Slovenska, zv. VI. (1945 – 1968).

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2007, 351 s., fotogr., tabl., mp., pram. a lit.,
ISBN 978-80-89169-10-8
Slovensko. Vojenská kronika.

Slovensko. Vojenská kronika.

SEGEŠ, Vladimír a kol.: Slovensko. Vojenská kronika.
Autori: Baka, Igor; Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Dangl, Vojtech; Maskalík, Alexej; Purdek, Imrich; Segeš, Vladimír; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal

Bratislava : Perfekt, a. s. – Vojenský historický ústav, 2007, 200 s., fotogr., príl., reg., pram. a lit., ISBN 978-80-8046-381-6

Exiting War

Exiting War

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária, ed.: Exiting War. Post Conflict Military Operations. 6th International Conference.
Bratislava : Vojenský historický ústav – Service Historique de la Défense, 2007, 366 s., fotogr., ISBN 978-80-969375-2-3

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-970434-5-2
Miles Semper Honestus

Miles Semper Honestus

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, ed..: Miles Semper Ho-nestus. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2007, 296 s., ISBN 978-80-969375-3-0

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-05-4
Slovenská republika 1939 – 1945

Slovenská republika 1939 – 1945

CSÉFALVAY, František – KÁZMEROVÁ, Ľubica: Slovenská republika 1939 – 1945. Chronológia najdôležitejších udalostí.

Bratislava : Historický ústav SAV, 2007, 182 s., reg., ISBN 978-80-969782-2-9