PROJEKT VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU

"Vybudovanie informačno-technologického zabezpečenia 
pre zvýšenie kvality výskumu Vojenského historického ústavu
"

 
Reklamná tabuľa

Informačná tabuľa_VHM

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
   www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/op-vyskum-a-vyvoj, www.nsrr.sk, www.asfeu.sk  

Fotogaléria