Zatvorenie bádateľne VHA

1
15.02.2017
V dňoch 20. februára až 17. marca 2017 bude bádateľňa VHA z  technických príčin Z A T V O R E N Á. Bádateľňu VHA znova otvoríme 21. marca 2017. Za porozumenie ďakujeme.