Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Piktog


2017
Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/2

Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/2

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/2. 1649 – 1711. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2017, 255 s., obr., pram. a lit., reg. ISBN 978-80-89523-45-0
Vojenský historický ústav. Bulletin č. 7

Vojenský historický ústav. Bulletin č. 7

ŠUMICHRAST, Peter, vedúci aut. kol.: Vojenský historický ústav. Bulletin č. 7 Úradu logistického zabezpečenia Ozbrojených síl SR. Trenčín 2017, 49 s.
Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2018

Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2018

Vydal Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava, www.vhu.sk
Editor: plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
©Námet a autor textu: plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.
©Výber fotografií: plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Zodpovedná redaktorka: Mgr. Mária Stanová
Grafická úprava: Ing. arch. Marek Kacvinský; Tlač: Sineal, spol. s r. o.
 
2016
Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok

Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok

BAKA, Igor – MASKALÍK, Alex – MEDVECKÝ, Matej – MINAŘÍK, Pavel: Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok (1968 – 1992). Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2016, 361 s. ISBN 978-80-89169-34-4 
Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2017

Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2017

Vydal Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava, www.vhu.sk
© Námet a autor textu i prekladu: doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
Editor: plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Zodpovedná redaktorka: Mgr. Božena Šeďová
Grafická úprava: Ing. arch. Marek Kacvinský; Tlač: Sineal, spol. s r.o.
Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1

CHORVÁT, Peter – ZAŤKOVÁ, Jana – ČAPLOVIČ, Miloslav, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1. Rakúsko-uhorská armáda – Slováci – Slovensko v období prvej svetovej vojny 1914 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2016, 429 s., lit., obr. príl. ISBN 978-80-89523-39-9 
 
Karpatský front 1914/1915

Karpatský front 1914/1915

ČAPLOVIČ, Miloslav – DROBŇÁK, Martin – SZABÓ, Viktor – TURIK, Radoslav, eds.: Karpatský front 1914/1915. Bratislava : Vojenský historický ústav – Klub vojenskej histórie Beskydy, 2016, 311 s., fotogr., mp., tabl. ISBN 978-80-89523-43-6
2015
Československá a slovenská vojenská symbolika

Československá a slovenská vojenská symbolika

PURDEK, Imrich: Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 322 s., fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-31-3
Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov

Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov

Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Autori: Segeš, Vladimír; Dangl, Vojtech; Čaplovič, Miloslav; Bystrický, Jozef; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Purdek, Imrich. Praha: Ottovo nakladatelství, 2015, 592 s., fotogr., ilustr., mp., reg. ISBN 978-80-7451-469-2 
Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny

Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny

Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1939 – 1945 slovom a obrazom. Autori: Baka, Igor; Cséfalvay, František; Kralčák, Peter; Maskalík, Alex; Syrný, Marek. Bratislava : Pro Militaria Historica – Vojenský historický ústav, 2015, 167 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-970768-2-5
Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka

Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka

SLEPCOV, Igor: Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka. Ed.: Bystrický, Jozef. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 167 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-89523-35-1
Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1. 1526 – 1648. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 231 s., pram. a lit., obr. ISBN 978-80-89523-37-5
Doctrinal Change.

Doctrinal Change.

Doctrinal Change. Using the Past to Face the Present: Proceedings of the 14th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group. Ed.: RAUGH, Harold E.; Comp.: CHORVÁT, Peter – MEDVECKÝ, Matej. Bratislava – Kodaň : Slovak Institute of Military History – Royal Danish Defense College, 2015, 160 p.
2014
Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1

BYSTRICKÝ, Jozef, ed.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní Slovenska v rokoch
1944 – 1945.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 448 s., príl.,
reg. ISBN 978-80-89523 -28-3

Logo _ PDFfull text,  e-ISBN 978-80-89523-29-0

Naši v Perzskom zálive

Naši v Perzskom zálive

PURDEK, Imrich – VITKO, Pavol: Naši v Perzskom zálive. Slovenskí a českí vojaci
v operáciách Púštny štít a Púštna búrka 1990 – 1991.
Bratislava: Komunikačný odbor MO SR – VHÚ, 2014, 184 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-89261-44-4

Logo _ PDFfull text,  e-ISBN 978-80-89523-34-4
Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945

Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945

KRALČÁK, Peter: Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945. Bratislava : Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2014, 168 s., pram., reg., príl.
ISBN 978-80-970768-1-8
Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk MV na Slovensku

Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk MV na Slovensku

ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »