Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Všetky práva vyhradené. Žiadnu časť týchto publikácií nemožno reprodukovať, kopírovať, uchovávať ani prenášať prostredníctvom nijakých médií – elektronických, mechanických, rozmnožovacích či iných – bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora a Vojenského historického ústavu.


2016
Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok

Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok

BAKA, Igor – MASKALÍK, Alex – MEDVECKÝ, Matej – MINAŘÍK, Pavel: Vojenské dejiny Slovenska. VII. zväzok (1968 – 1992). Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2016, 361 s. ISBN 978-80-89169-34-4 
Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2017

Nástenný kalendár Vojenského historického ústavu 2017

Vydal Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava, www.vhu.sk
© Námet a autor textu i prekladu: doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
Editor: plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., Zodpovedná redaktorka: Mgr. Božena Šeďová
Grafická úprava: Ing. arch. Marek Kacvinský; Tlač: Sineal, spol. s r.o.
Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1

CHORVÁT, Peter – ZAŤKOVÁ, Jana – ČAPLOVIČ, Miloslav, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1. Rakúsko-uhorská armáda – Slováci – Slovensko v období prvej svetovej vojny 1914 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2016, 429 s., lit., obr. príl. ISBN 978-80-89523-39-9 
 
Karpatský front 1914/1915

Karpatský front 1914/1915

ČAPLOVIČ, Miloslav – DROBŇÁK, Martin – SZABÓ, Viktor – TURIK, Radoslav, eds.: Karpatský front 1914/1915. Bratislava : Vojenský historický ústav – Klub vojenskej histórie Beskydy, 2016, 311 s., fotogr., mp., tabl. ISBN 978-80-89523-43-6
2015
Československá a slovenská vojenská symbolika

Československá a slovenská vojenská symbolika

PURDEK, Imrich: Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 322 s., fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-31-3
Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov

Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov

Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Autori: Segeš, Vladimír; Dangl, Vojtech; Čaplovič, Miloslav; Bystrický, Jozef; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Purdek, Imrich. Praha: Ottovo nakladatelství, 2015, 592 s., fotogr., ilustr., mp., reg. ISBN 978-80-7451-469-2 
Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny

Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny

Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1939 – 1945 slovom a obrazom. Autori: Baka, Igor; Cséfalvay, František; Kralčák, Peter; Maskalík, Alex; Syrný, Marek. Bratislava : Pro Militaria Historica – Vojenský historický ústav, 2015, 167 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-970768-2-5
Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka

Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka

SLEPCOV, Igor: Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka. Ed.: Bystrický, Jozef. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 167 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-89523-35-1
Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska II/1. 1526 – 1648. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 231 s., pram. a lit., obr. ISBN 978-80-89523-37-5
Doctrinal Change.

Doctrinal Change.

Doctrinal Change. Using the Past to Face the Present: Proceedings of the 14th Annual Conference of the Partnership for Peace Consortium Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group. Ed.: RAUGH, Harold E.; Comp.: CHORVÁT, Peter – MEDVECKÝ, Matej. Bratislava – Kodaň : Slovak Institute of Military History – Royal Danish Defense College, 2015, 160 p.
2014
Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1

BYSTRICKÝ, Jozef, ed.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní Slovenska v rokoch
1944 – 1945.
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 448 s., príl.,
reg. ISBN 978-80-89523 -28-3

Logo _ PDFfull text,  e-ISBN 978-80-89523-29-0

Naši v Perzskom zálive

Naši v Perzskom zálive

PURDEK, Imrich – VITKO, Pavol: Naši v Perzskom zálive. Slovenskí a českí vojaci
v operáciách Púštny štít a Púštna búrka 1990 – 1991.
Bratislava: Komunikačný odbor MO SR – VHÚ, 2014, 184 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-89261-44-4

Logo _ PDFfull text,  e-ISBN 978-80-89523-34-4
Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945

Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945

KRALČÁK, Peter: Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945. Bratislava : Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2014, 168 s., pram., reg., príl.
ISBN 978-80-970768-1-8
Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk MV na Slovensku

Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk MV na Slovensku

ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
2013
Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom

Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom

SEGEŠ, Vladimír (vedúci aut. kolektívu) – DANGL, Vojtech – ČAPLOVIČ, Miloslav – BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – BYSTRICKÝ, Jozef – ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich: Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom. Bratislava: Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013, 407 s., fotogr., mp., reg., lit., ISBN 978-80-89523-18-4
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945

Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945

CSÉFALVAY, František a kol.: Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, 283 s., fotogr., ISBN 978-80-89523-20-7[autori: Baka, Igor; Balcová, Milena; Bystrický, Jozef; Čaplovič, Miloslav; Chorvát, Peter; Krajčírovič, Peter; Kralčák, Peter; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško, Marek; Minařík, Pavel; Ondruš, Milan; Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Šeďová, Božena; Šimunič, Pavol; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter; Tulkisová, Jana; Zaťková, Jana] 
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-27-6

Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939

Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939

PURDEK, Imrich: Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, 158 s., fotogr., reg. ISBN 978-80-89523-23-8

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-24-5

Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918.

Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918.

ZAŤKOVÁ, Jana: Zabudnutí vojaci. Zajatci v oblasti Vojenského veliteľstva Bratislava 1914 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav v spolupráci s o. z. Pro Militaria Historica, 2013, 175 s., tabl., mp., fotogr. ISBN 978-80-89523-21-4

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-22-1

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526

Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3. 1387 – 1526. Bratislava: Vojenský historický ústav, 2013, 352 s., pram. a lit., obr., reg., ISBN 978-80-89523-25-2

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-26-9

« 1 2 3 4 5 6 7 »