Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Publikácie, ktoré majú otvorený prístup – open acess, umožňujú voľné bezplatné využitie obsahu a obrázkov pri zachovaní všetkých autorských a vydavateľských práv podľa verejnej licencie Creative Commons CC BY SA 4.0

Piktog


2009
15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009).

15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009).

PURDEK, Imrich a kol.: 15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009). Bratislava: Vojenský historický ústav, 2009, 187 s., ISBN 978-80-969375-8-5

Logo_PDFfull text e-ISBN 978-80-970434-7-6
Slovakia. Military Chronicle

Slovakia. Military Chronicle

SEGEŠ, Vladimír et al.: Slovakia. Military Chronicle. Transl.: Adamkovičová, Martina; Ondruš, Ľubomír; Vépyová, Silvia; ed.: Stanová, Mária. Bratislava : Perfekt, a. s. – Institute of Military History, 2009, 200 s., ill., ann., index, sel. books a. art., ISBN 978-80-8046-443-1 [Authors: Baka, Igor; Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Dangl, Vojtech; Maskalík, Alexej; Purdek, Imrich; Segeš, Vladimír; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal]
Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2009

Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2009

ŠTAIGL, Jan a kol.: Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2009.
Bratislava : Magnet Press Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2009, 223 s., fotogr., ISBN 978-80-89169-17-7. [autori : Baka, Igor; Bystrický, Jozef;  Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Chytka, Stanislav; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško, Marek; Minařík, Pavel; Nižňanský, Jaroslav; Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter]
Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch ...

Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch ...

GUELTON, Fréderic – BRAUD, Emmanuelle – KŠIŇAN, Michal: Generál Milan Rastislav Štefánik v archívnych dokumentoch Historickej služby francúzskeho ministerstva obrany. Z franc. orig. prel.: Kapitáň, Rudolf – Suchý, Vít; red.: Stanová, Mária
Bratislava : Vojenský historický ústav – Ministerstvo obrany SR, 2009, 180 s., ISBN 978-80-969375-7-8

2008
Vojenské dejiny Slovenska, zv. V

Vojenské dejiny Slovenska, zv. V

CSÉFALVAY, František a kol.: Vojenské dejiny Slovenska, zv. V. (1939 – 1945).

Spoluautori: Baka, Igor – Katreba, Zoltán – Klubert, Tomáš – Šimunič, Pavol – Štefanský, Václav
Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2008, 285 s., ISBN 978-80-89169-16-0
Ozbrojené sily Slovenskej republiky

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

BYSTRICKÝ, J. – ČAPLOVIČ, M. – PURDEK, I. – ŠTAIGL, J.: Ozbrojené sily Slovenskej republiky. História a súčasnosť. 90 rokov: 1918 – 2008. Druhé doplnené vydanie.
Armed Forces of the Slovac Republic. Past and present. 90 years: 1918 – 2008. Second extended edition.
Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, 238 s., ISBN 978-80-89169-12-2
Studená vojna

Studená vojna

ŠTEFANSKÝ, Michal: Studená vojna. Slovensko 1946 – 1954.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2008, 223 s., fotogr., reg., res., pram. a lit., ISBN 80-8085-186-7

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-970434- 6-9
V službách vlasti, demokracie a mieru

V službách vlasti, demokracie a mieru

PURDEK, Imrich a kol.: V službách vlasti, demokracie a mieru. 15 rokov Ozbrojených síl Slovenskej republiky 1993 – 2008 : In the Service of Country, Democracy and Peace. 15 Years of Slovak Armed Forces 1993 – 2008.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, 302 s., fotogr., ISBN 978-80-89169-14-6
Neďaleko od Trenčína

Neďaleko od Trenčína

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.: Neďaleko od Trenčína... Pamätnica k 300. výročiu bitky pri Trenčianskej Turnej.
Trenčianska Turná – Bratislava : Obec Trenč. Turná – Vojenský historický ústav, 2008, 254 s., ISBN 978-80-969375-4-7

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-04-7
Štefan Jurech

Štefan Jurech

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária, eds.: Štefan Jurech 1898 – 1945. Zborník príspevkov z odborného seminára k 110. výročiu narodenia generála Štefana Jurecha.

Bratislava – Trenčín : Vojenský historický ústav – Veliteľstvo pozemných síl OS SR, 2008, 152 s., ISBN 978-80-969375-6-1
2007
Vojenské dejiny Slovenska, zv. VI

Vojenské dejiny Slovenska, zv. VI

ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal: Vojenské dejiny Slovenska, zv. VI. (1945 – 1968).

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2007, 351 s., fotogr., tabl., mp., pram. a lit.,
ISBN 978-80-89169-10-8
Slovensko. Vojenská kronika.

Slovensko. Vojenská kronika.

SEGEŠ, Vladimír a kol.: Slovensko. Vojenská kronika.
Autori: Baka, Igor; Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Dangl, Vojtech; Maskalík, Alexej; Purdek, Imrich; Segeš, Vladimír; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal

Bratislava : Perfekt, a. s. – Vojenský historický ústav, 2007, 200 s., fotogr., príl., reg., pram. a lit., ISBN 978-80-8046-381-6

Exiting War

Exiting War

ČAPLOVIČ, Miloslav – STANOVÁ, Mária, ed.: Exiting War. Post Conflict Military Operations. 6th International Conference.
Bratislava : Vojenský historický ústav – Service Historique de la Défense, 2007, 366 s., fotogr., ISBN 978-80-969375-2-3

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-970434-5-2
Miles Semper Honestus

Miles Semper Honestus

SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, ed..: Miles Semper Ho-nestus. Zborník štúdií vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2007, 296 s., ISBN 978-80-969375-3-0

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-05-4
Slovenská republika 1939 – 1945

Slovenská republika 1939 – 1945

CSÉFALVAY, František – KÁZMEROVÁ, Ľubica: Slovenská republika 1939 – 1945. Chronológia najdôležitejších udalostí.

Bratislava : Historický ústav SAV, 2007, 182 s., reg., ISBN 978-80-969782-2-9
2006
Vojenská symbolika Slovenskej republiky

Vojenská symbolika Slovenskej republiky

PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a i.: Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Vojenské zástavy, rov-nošaty, hodnosti, vyznamenania, znaky a odznaky.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2006, 180 s., fotogr., ISBN 80-89169-09-0

Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943

Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943

ŠUMICHRAST, Peter: Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943.

Cheb : Svět křídel, 2006, 270 s., fotogr., prehl., pram. a lit., ISBN 80-86808-29-7
Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku

Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku

BAKA, Igor: Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2006, 191 s., fotogr., pram. a lit.,

ISBN 80-969375-1-0

Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-03-0

Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov.

Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov.

SEGEŠ, Vladimír a kol.: Kniha kráľov. Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov. 3. dopl. vyd.

Bratislava : Slov. pedagog. nakl., 2006, 301 s., fotogr., ISBN 80-10-01091-X (1. vyd.: 1998, ISBN 80-967862-0-2; 2. vyd.: 2003, ISBN 80-100324-7)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »