Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Všetky práva vyhradené. Žiadnu časť týchto publikácií nemožno reprodukovať, kopírovať, uchovávať ani prenášať prostredníctvom nijakých médií – elektronických, mechanických, rozmnožovacích či iných – bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora a Vojenského historického ústavu.


2004
Letka 13 v dokumentoch a obrazoch

Letka 13 v dokumentoch a obrazoch

BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter: Letka 13 v dokumentoch a obrazoch.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2004, 120 s., fotogr., dok., ISBN 80-89169-02-3
Od rytierstva po žoldnierstvo

Od rytierstva po žoldnierstvo

SEGEŠ, Vladimír: Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko.

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2004, 263 s., obr., pram. a lit., reg., ISBN 80-88842-73-5
Letov Š-328 a Š-528

Letov Š-328 a Š-528

ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef: Letov Š-328 a Š-528.
HT model špeciál No 910.

Poprad : HT model, [2004], 70 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667
Messerschmitt Bf 109 G-6

Messerschmitt Bf 109 G-6

HLADÍK, Ladislav – ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef:
Messerschmitt Bf 109 G-6.
HT model špeciál No. 909.

Poprad : HT model [2004], 66 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667
2003
Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí

Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí

ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich, ed.: Slovensko vo vojnách a v konfliktoch v 20. storočí. Zborník referátov z vedec-kej konferencie v Bratislave 15. – 16. októbra 2002.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2003, 261 s., tabl.

Logo_PDFfull text,  e-ISBN 978-80-970434-9-0
AVIA B-34, B-534 a Bk-534 slovenských pilotov 1939 – 1944

AVIA B-34, B-534 a Bk-534 slovenských pilotov 1939 – 1944

ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef: AVIA B-34, B-534 a Bk-534 slovenských pilotov 1939 – 1944. HT model špeciál No. 905.

Poprad : HT model, [2003], 51 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667
Messerschmitt Bf 109 B, D a E slovenských pilotov 1942 – 1944

Messerschmitt Bf 109 B, D a E slovenských pilotov 1942 – 1944

ŠUMICHRAST, Peter – ANĎAL, Jozef:
Messerschmitt Bf 109 B, D a E slovenských pilotov 1942 – 1944.
HT model špeciál No. 907.

Poprad : HT model, [2003], 67 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667
2002
Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918

Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918

DANGL, Vojtech – VARGA, János J., ed.: Armáda, mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. (Vojenské, politické, hospodárske aspekty a súvislosti). Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 14. – 15. novembra 2001: Hadsereg, város, társadalom a 15. századtól 1918-ig. (Katonai, politikai, gazdasági aspektusok és össze-függések).
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2002, 359 s. 
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-01-6
Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 slov.  pilotov 1942 – 1943

Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 slov. pilotov 1942 – 1943

ŠUMICHRAST, Peter – HOCHMUTH, Václav – ANĎAL, Jozef:
Messerschmitt Bf 109 F, G-2 a G-4 slovenských pilotov 1942 – 1943.

HT model špeciál No. 903.

Poprad : HT model, [2002], 36 s., fotogr., ISSN 1335-3667
2001
Branné organizácie v Československu 1918 – 1939

Branné organizácie v Československu 1918 – 1939

ČAPLOVIČ, Miloslav: Branné organizácie v Československu 1918 – 1939 (so zreteľom na Slovensko).

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2001, 202 s., fotogr., príl.,

ISBN 80-88842-51-4

The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920

The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920

HRONSKÝ, Marián:
The struggle for Slovakia and the Treaty of Trianon 1918 – 1920.


Bratislava : Veda, 2001, 407 s., dok., fotogr., mp., ISBN 80-224-0677-5
Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944

Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944

BAKA, Igor: Židovský tábor v Novákoch 1941 – 1944.

Bratislava : Zing Print, 2001, 129 s., fotogr., mp., tabl., ISBN 80-88997-10-0
Messerschmitt Bf 109 G-6 slovenských Vzdušných zbraní 1944

Messerschmitt Bf 109 G-6 slovenských Vzdušných zbraní 1944

ŠUMICHRAST, Peter – HOCHMUTH, Václav – ANĎAL, Jozef:
Messerschmitt Bf 109 G-6 slovenských Vzdušných zbraní 1944.

HT model špeciál No 902.

Poprad : HT model, [2001], 35 s., fotogr., nákr., ISSN 1335-3667
« 1 2 3 4 5 6 7 »