Syntézy, monografie a zborníky VHÚ od roku 1993

Všetky práva vyhradené. Žiadnu časť týchto publikácií nemožno reprodukovať, kopírovať, uchovávať ani prenášať prostredníctvom nijakých médií – elektronických, mechanických, rozmnožovacích či iných – bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora a Vojenského historického ústavu.


2000
Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945

Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945

ŠTEFANSKÝ, Václav: Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 1945.

Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2000, 114 s., fotogr., príl.,

ISBN 80-8884-32-8

Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2

Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2

ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, Viliam: Slovenské letectvo 1939 – 1944, zv. 2.

Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2000, 157 s., fotogr., obr., tabl.,

ISBN 80-968073-6-6

Slovensko a druhá svetová vojna

Slovensko a druhá svetová vojna

CSÉFALVAY, František – PÚČIK, Miloslav, zost.: Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29. – 31. mája 2000.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 2000, 427 s.
1999
Slovenská republika 1943 – 1945

Slovenská republika 1943 – 1945

KORČEK, Ján: Slovenská republika 1943 – 1945. K pôsobeniu mocensko-represívneho aparátu a režimu.

Bratislava : MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999, 222 s., fotogr., tabl.,

ISBN 80-88842-22-0

Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky

Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky

PÚČIK, Miloslav: Rok 1968 a armáda na Slovensku – súvislosti a dôsledky.

Bratislava : MO SR v Tlačovom a inf. stredisku, 1999, 117 s. : fotogr., mp., príl.,

ISBN 80-88842-23-9

Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat

Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat

HRONSKÝ, Marián – ČAPLOVIČ, Miloslav, zost.:
Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat.
Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 4. – 5. mája 1999.

Bratislava : Vojenský historický ústav, 1999, 245 s.
Logo_PDFfull text, e-ISBN 978-80-89523-02-3
1998
Generál Ferdinand Čatloš

Generál Ferdinand Čatloš

ŠTEFANSKÝ, Václav: Generál Ferdinand Čatloš. Biografický náčrt.

Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre, 1998, 82 s., fotogr., reg.,

ISBN 80-88842-13-1

Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920

Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920

HRONSKÝ, Marián: Boj o Slovensko a Trianon 1918 – 1920.

Bratislava : Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, 1998, 326 s., fotogr., mp., reg., ISBN 80-88878-14-4
1997
Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968

Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968

PÚČIK, Miloslav – STANOVÁ, Mária, zost.:
Armáda a spoločnosť na Slovensku v kontexte európskeho vývoja 1948 – 1968.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 17. – 19. septembra 1996.

Bratislava : Vojenský historický ústav MO SR, 1997, 297 s.
« 1 2 3 4 5 6 7 »