Medzinárodná konferencia „Nacistická politika voči Slovanským národom“

8316
21.09.2017
Milí kolegovia,
 
Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci s Historickým ústavom SAV a Vojenským historickým ústavom si dovoľuje pozvať Vás na medzinárodnú konferenciu „Nacistická politika voči Slovanským národom“, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. októbra 2017 v Banskej Bystrici.
 
Cieľom konferencie je bližšie sa zaoberať vzťahom Nemeckej ríše a jej predstaviteľov k otázke slovanských národov v Európe či už išlo o krajiny spriatelené, kontrolované alebo priamo okupované.
 
Pokiaľ Vás uvedené témy zaujali a máte záujem zúčastniť sa konferencie, vyplňte priloženú prihlášku a pošlite ju na doleuvedenú adresu do 8. októbra 2017: juraj.lepis@muzeumsnp.sk
 
Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na stretnutie.


Prihláška
Témy