Príslušníci Ozbrojených síl SR opäť pomáhali vo Svidníku a na Dukle

01
02.10.2017
V dňoch 18. - 29. septembra 2017 sa v priestoroch v správe Vojenského historického ústavu (ďalej len „VHÚ“) vo Svidníku a na Dukle uskutočnila už šiesta spoločná pracovná brigáda zamestnancov VHÚ - Múzejného oddelenia Svidník a profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR.

Zamestnanci VHÚ - Múzejného oddelenia Svidník spolu s príslušníkmi 23. motorizovaného práporu Trebišov vyhotovili nové ochranné nátery na zbierkových predmetoch nachádzajúcich sa v areáli Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku. Taktiež na pamätnom mieste tragédie gen. Jaroslava Vedrala - Sázavského na Dukle osadili zábradlie. Do priestorov svidníckej Centrálnej expozície umiestnili originál čs. hraničného stĺpa, ktorý sa pôvodne nachádzal na hraničnom priechode na Dukle. Vykonali tiež množstvo drobných údržbárskych a pomocných prác, ako aj úpravu zelene v rozsiahlych areáloch v správe VHÚ. Všetkým zainteresovaným, ktorí nám poskytli pomoc, patrí úprimná vďaka.

Text: VHÚ
Foto: VHÚ