Zatvorenie bádateľne VHA

Zatvorenie badatelne
16.04.2018
Bádateľňa VHA bude z technických príčin zatvorená od 23. apríla 2018 do 27. apríla 2018. Znovu otvorená bude od 2. mája 2018.

Za porozumenie ďakujeme.