VIII. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915“

1. Stan VHÚ s prezentovanými zbraňami zo zbierok Vojenského historického múzea Mo Svidník
24.04.2018
Dňa 21. apríla 2018 sa v meste Medzilaborce uskutočnil už ôsmy ročník podujatia ,,Karpaty 1914 – 1915“, na ktorom participoval aj Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej ,,VHÚ“) prostredníctvom zamestnancov Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku (ďalej „Mo VHM“).  Klub vojenskej histórie Beskydy, hlavný organizátor podujatia, touto cestou verejnosti pripomenul bojové operácie vojsk cárskeho Ruska a  Rakúsko-uhorskej monarchie a Nemeckého cisárstva, ktoré v priestore severovýchodného Slovenska prebiehali na prelome rokov 1914 – 1915. Zamestnanci Mo VHM vo Svidníku na ňom prezentovali múzejné zbierkové predmety zo zbierok Mo VHM, pričom prezentované predmety boli rozdelené na dve hlavné skupiny. Prvú skupinu predmetov tvorili pušky z obdobia 1. svetovej vojny a druhú skupinu pušky, samopaly a guľomety čs. produkcie, ktoré na tomto podujatí návštevníkom evokovali blížiace sa oslavy storočnice od vzniku Československa. Zamestnanci VHÚ – pracovníci Mo VHM Svidník návštevníkov informovali o vývoji prezentovaných zbraní, ich zavedení do výroby a používaní. Medzi prezentovanými zbierkovými predmetmi z obdobia 1. svetovej vojny nemohli chýbať jednoranová zadovka Werndl model 1867/77, ktorá sa začala vyrábať už v roku 1867 a v priebehu 1. svetovej vojny ju používali najmä záložné jednotky a jednotky druhého sledu rakúsko-uhorskej cisárskej a kráľovskej armády, rakúsko-uhorská pechotná a krátka puška Mannlicher model 1895 – najrozšírenejšie zbrane, s ktorými vstúpila Rakúsko-uhorská monarchia do 1. svetovej vojny, a napokon ani ruská pechotná puška Mosin model 1891, ktorá bola v období 1. svetovej vojny najrozšírenejšou zbraňou cárskej ruskej armády, a taktiež aj ruská jednoranová zadovka Berdan II. model 1870, ktorú ruské vojská používali v prípade nedostatku pušiek Mosin. Zaujímavými prezentovanými zbierkovými predmetmi z obdobia 1. svetovej vojny, ktoré lákali pozornosť mnohých návštevníkov, boli talianska pechotná puška Vetterli-Vitali model 1870/87 a japonská pechotná puška Arisaka model 38 (1905). Medzi prezentovanými zbraňami z čs. produkcie nechýbali čs. ľahký guľomet ZB vzor 26 a čs. pechotná puška vz. 24. Pozornosť tých najmenších návštevníkov nášho stánku najviac pútali čs. samopaly vz. 24 a 26. Naopak, tí najstarší návštevníci si zasa s radosťou v očiach zaspomínali na časy svojej základnej vojenskej služby po boku čs. ľahkého guľometu vz. 52/57. Napokon tí zdatnejší si nenechali ujsť možnosť odfotiť sa s takmer 20 kilogramov vážiacim čs. ťažkým guľometom vz. 37. Okrem toho mala v prezentačnom stánku Mo VHM Svidník zastúpenie aj čs. puška vz. 52/57, ktorú v súčasnosti používa Čestná stráž OS SR a Čestná stráž Prezidenta SR. Veľkú pozornosť návštevníkov pútal aj nemecký ľahký guľomet Maschinengewehr Modell 42 z obdobia druhej svetovej vojny.   
Hlavným bodom programu bola moderovaná historická rekonštrukcia bojov z 1. svetovej vojny, ktorá sa uskutočnila na takmer autentickom mieste bojov z roku 1915. O túto historickú ukážku sa postarali členovia viac ako 30 klubov a spolkov vojenskej histórie, najmä zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska.     
Zaujímavým spestrením programu boli vystúpenia vojenskej dychovej hudby, mužskej speváckej skupiny Hrabina s tematikou vojenských a regrútskych piesní, vystúpenie vojenskej hudby OS SR, krátke ukážky výcviku dobových armád a súťaž vo varení vojenských jedál. 
      
Text: VHÚ
Foto: VHÚ