Medzinárodná vedecká konferencia v Belehrade

Medzinárodná vedecká konferencia v Belehrade
24.04.2018
V dňoch 16. až 20. apríla 2018 sa v Belehrade konal 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (Conflict Studies Working Group), ktorého sa za Vojenský historický ústav aktívne zúčastnili plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a Mgr. Matej Medvecký, PhD. V priebehu trojdňovej medzinárodnej konferencie na tému „Plánovanie aliancií a koaličné vojny: historické a súčasné prístupy“, ktorá sa uskutočnila na pôde Centrálneho vojenského klubu v Belehrade, vystúpilo so svojimi vedeckými príspevkami 26 vojenských historikov. Konferenciu otvorili Dr. Jovanka Šaranović, riaditeľka srbského Inštitútu strategických štúdií, generálmajor Dr. Mladen Vuruna, rektor srbskej Univerzity obrany a plukovník Dr. Christian Ortner, riaditeľ rakúskeho Vojenského historického múzea. Dovedna sa na konferencii zúčastnilo 38 vojenských historikov z  21 štátov: Česká republika, Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Grécko, Gruzínsko, Holandsko, Izrael, Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovenská republika, Slovinsko, Spolková republika Nemecko, Spolková republika Rakúsko, Srbsko, Švédsko, Turecko a USA. Slovenská delegácia pod vedením plk. Mgr. Miloslava Čaploviča, PhD. vystúpila s príspevkom „Od Malej dohody do NATO. Slovensko v alianciách v 20. storočí.“  
 
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ