Deň detí s Ozbrojenými silami SR

Deň detí s Ozbrojenými silami SR
04.06.2019
Dňa 1. júna 2019 sa v areáli letiska v Spišskej Novej Vsi uskutočnil v poradí už 22. ročník podujatia ,,Deň detí s Ozbrojenými silami SR“, na ktorom participoval aj Vojenský historický ústav Bratislava prostredníctvom zamestnancov Múzejného oddelenia Svidník Vojenského historického múzea  (ďalej „Mo VHM“). Prvoradým cieľom tohto podujatia bolo v čo najväčšej možnej miere priblížiť jeho návštevníkom, najmä tým najmenším, nielen každodennú prácu, ale aj výstroj a výzbroj profesionálnych vojakov. Pozdraviť deti spolu s ich rodičmi a podporiť ich záujem o Ozbrojené sily SR prišiel aj minister obrany SR Peter Gajdoš a primátor mesta Spišská Nová Ves Pavol Bečarik.
Zamestnanci Mo VHM vo Svidníku na tomto zaujímavom podujatí prezentovali múzejné zbierkové predmety – ručné palné zbrane a guľomety zo zbierok Mo VHM Svidník pochádzajúce z obdobia prvej svetovej vojny, medzivojnového obdobia, z obdobia druhej svetovej vojny a povojnového obdobia. Návštevníkov pritom  informovali o vývoji prezentovaných zbraní, ich zavedení do výroby a používaní v jednotlivých bojujúcich armádach. Popritom sa mohol každý záujemca aj odfotografovať s vybranou zbraňou.
Pre návštevníkov podujatia bol pripravený celodenný program, ktorého hlavnú časť odštartoval prelet vrtuľníka UH-60 Black Hawk, pričom návštevníci mali ďalej možnosť vidieť aj zoskoky výsadkárov s vlajkami SR, Európskej únie, NATO, mesta Spišská Nová Ves a 5. pluku špeciálneho určenia zo Žiliny, boj zblízka, zadržanie páchateľa, ukážky činnosti kynológov a mnoho ďalších dynamických ukážok. Okrem toho sa mohla verejnosť bližšie zoznámiť s technikou, výstrojom a výzbrojou profesionálnych vojakov, z ktorých zaujal najmä tank T-72, bojové vozidlá pechoty, ale aj mínomety, raketomety a ďalšie. Program podujatia bol obohatený aj o vystúpenia Vojenskej hudby OS SR Banská Bystrica, showprogramom Čestnej stráže OS SR, a taktiež aj o spevácke vystúpenie skupiny HRDZA, ktoré boli doplnené vystúpeniami rôznych detských speváckych a tanečných súborov. Okrem toho boli pre deti pripravené aj rôzne súťažné úlohy, zamerané na preverenie ich znalostí z topografie a vojenskej histórie Slovenska a osobností našich dejín. Preveriť si mohli aj svoje fyzické zdatnosti v rámci kombinovanej prekážkovej dráhy a vyskúšali si aj poskytovanie prvej pomoci.
Celé podujatie napokon vyvrcholilo ocenením víťazov výtvarnej súťaže „Vojaci očami detí“, ktorým ocenenia odovzdal priamo minister obrany SR Peter Gajdoš, pričom poznamenal, že: „To ako deti vnímajú naše ozbrojené sily je pre nás prínosné, pretože aj vďaka ich výtvarným dielam môžeme vidieť, čo pre nich profesionálni vojaci znamenajú.“


Text: VHÚ
Foto: VHÚ