Dôležitý oznam pre návštevníkov bádateľne Vojenského historického archívu a expozícií Vojenského historického múzea

VHÚ - VHA BA - VHM PN a SK
25.11.2021
Vážení návštevníci,

s poľutovaním Vám oznamujeme, že v súlade s Uznesením vlády SR č. 695 z 24. novembra 2021 s účinnosťou od 25. novembra 2021, do odvolania, budú bádateľňa Vojenského historického archívu, ako aj expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku - z dôvodu nepriaznivého vývoja epidemiologickej situácie na Slovensku, zapríčinenej pandémiou ochorenia COVID-19 - pre verejnosť neprístupné.
 
Ďakujeme za porozumenie.