75. výročie Tokajíckej tragédie

75. výročie Tokajíckej tragédie
26.11.2019
Dňa 22. novembra 2019 sa na Pamätníku obetí fašistických represálií s cintorínom Tokajíckej tragédie v Tokajíku, za účasti štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR Ing. Mariána Saloňa, PhD., náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR gen. Ing. Daniela Zmeka a ďalších významných hostí, uskutočnilo spomienkové podujatie venované 75. výročiu tokajíckej tragédie – hromadnej poprave 32 mužov z Tokajíka a okolia, ktorú dňa 19. novembra 1944 vykonali príslušníci nemeckej armády.
Vojenský historický ústav (VHÚ) na podujatí zastupovali riaditeľ ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a riaditeľ Vojenského historického múzea Piešťany pplk. Ing. Milan Kubizniak.
Na príprave spomienkového podujatia tragédie participoval VHÚ, ktorý sa postaral o odborné očistenie a ošetrenie pomníka umiestneného v areáli Pamätníka obetí fašistických represálií s cintorínom a Pamätníka na mieste tokajíckej tragédie za obcou Tokajík. Vyčistenie oboch areálov a údržba zelene boli realizované s prispením príslušníkov trebišovského 21. zmiešaného mechanizovaného práporu, za čo im patrí naša úprimná vďaka. Aj touto formou prispievame k výchove príslušníkov ozbrojených síl SR, ktorí si na mieste tokajíckej tragédie uvedomujú obludnosť druhej svetovej vojny a cenu, ktorú naši predkovia museli „zaplatiť“ za našu slobodu.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ