Novinky

VHÚ k Vám domov XLIII. - 12. čs. strelecký pluk gen. M. R. Štefánika

Politické pomery v Rusku sa na konci roka 1917 radikálne menili. V neistom revolučnom prostredí dochádza k doformovaniu 1. čs. armádneho zboru, ktorý bol operačne podriadený ruskému veleniu a polit...

čítať viac »

Posledné zbohom spoluzakladateľovi Vojenského historického múzea

Dňa 8. júna 2020 sa vo veku 62 rokov, po krátkej ťažkej chorobe, skončila životná púť podplukovníka vo výslužbe Bc. Mgr. Petra Kadleca, vedúceho múzejného oddelenia – zástupcu riaditeľa Vojenského ...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XLII. - Brigádny generál in memoriam Karol PEKNIK

Narodil sa 20. apríla 1900 v Pezinku v rodine kováča Pavla a Evy, rodenej Ženišovej. Nižšie gymnázium navštevoval v rokoch 1911 – 1915 v Bratislave, potom do roku 1918 študoval vo Vojenskej vyššej ...

čítať viac »

76. výročie spojeneckej operácie Overlord- deň, keď v éteri zazneli verše z básne "Chanson d'automne"

Peter ŠUMICHRAST (VHÚ Bratislava) 6. júna 2020 si pripomenieme už 76. výročie začiatku kombinovanej spojeneckej operácie „ Overlord“, ktorá významným spôsobom ovplyvnila priebeh a výsledky 2. sv...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XLI. - Československé pozemné vojsko vo Veľkej Británii

Jozef Bystrický (VHÚ Bratislava)   Pred takmer osemdesiatimi rokmi, 12. 8. 1940, v anglickom Cholmondeley,  vznikla 1. čs. zmiešaná brigáda pod velením brig. gen. Bedřicha Neumanna (krycie meno B...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XL. - Vojenské stravovanie

Kuchári a zásobovači partizánskeho oddielu Jána Reptu v čase Slovenského národného povstania 1944. Aj tento zaujímavý záber nám umožňuje lepšie vnímať každodennosť partizánskeho hnutia vo chvíľach ...

čítať viac »

Boje o Slovensko s maďarskou boľševickou Červenou armádou, apríl – júl 1919

Miloslav ČAPLOVIČ (VHÚ Bratislava)   Po úspešnom ukončení obsadzovania Slovenska jednotkami čs. domáceho a  čs. zahraničného (legionárskeho) vojska  na prelome rokov 1918 – 1919, prichádzalo na S...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XXXIX. – Prilba Adrianka a blúza čs. legionára

Do roku 1917 nebolo možné pre nedostatok dobrovoľníkov z radov Slovákov a Čechov vytvoriť samostatné československé jednotky vo Francúzsku. Až koncom roka 1917 a počas roka 1918 sa vo Francúzsku ...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XXXVIII. – Generálmajor v. v. Vojtech KOVÁČ (1900 – 1983)

Bol dôstojníkom čs. predmníchovskej armády, po rozbití Československej republiky armády samostatnej Slovenskej republiky a po skončení najväčšej kataklizmy všetkých čias nakoniec armády nového Česk...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XXXVII. - 1. československá pešia divízia vo Francúzsku

Jozef Bystrický (VHÚ Bratislava) Najviac českých a slovenských emigrantov, odhodlaných zapojiť sa do zahraničného odboja, sa v druhej polovici roka 1939 sústredilo vo Francúzsku, kde perspektívu...

čítať viac »
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »