Novinky

Výstava „Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojny na Slovensku“- avízo

Dňa 10. mája 2018 sa o 13.00 h v priestoroch Centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku uskutoční vernisáž putovnej výstavy „Obraz nepriateľa v propagande počas 2. svetovej vojn...

čítať viac »

VIII. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915“

Dňa 21. apríla 2018 sa v meste Medzilaborce uskutočnil už ôsmy ročník podujatia ,,Karpaty 1914 – 1915“, na ktorom participoval aj Vojenský historický ústav Bratislava (ďalej ,,VHÚ“) prostredníctvom...

čítať viac »

Medzinárodná vedecká konferencia v Belehrade

V dňoch 16. až 20. apríla 2018 sa v Belehrade konal 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (Conflict Studies Working Group), ktorého ...

čítať viac »

Slávnostné zhromaždenie v letnom sídle prezidenta T. G. Masaryka v Topoľčiankach

Slávnostné zhromaždenie v letnom sídle prezidenta T. G. Masaryka v Topoľčiankach  Dňa 17. apríla 2018 sa v bývalom letnom sídle prezidentov Československa v Topoľčiankach uskutočnil  slávnostný a...

čítať viac »

Konferencia Republika Česko-Slovensko, Od monarchie k vlastnému štátu – Ilúzie verzus realita

V dňoch 17. – 19. apríla 2018 sa v Bratislave, v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici konala vedecká konferencia zameraná na vznik a dejiny Česko-Slovenska. Organizátorom podujatia bol Úst...

čítať viac »

VHÚ pomáha pri rozvíjaní vojenských historických tradícií

Dňa 17. apríla 2018 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave  odovzdal zapožičané bojové zástavy veliteľovi ženijného práporu Sereď a veliteľovi prot...

čítať viac »

​VIII. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915“

VIII. ročník akcie ,,Karpaty 1914/1915“ Dňa 21. apríla 2018 sa v Medzilaborciach uskutoční už ôsmy ročník podujatia ,,Karpaty 1914 – 1915“. Hlavným organizátorom podujatia je Klub vojenskej histór...

čítať viac »

Noc múzeí a galérií vo Vojenskom historickom múzeu 19. mája 2018- avízo

PROGRAM podujatia „Noc múzeí a galérií 2018“ vo VHM - Múzejné oddelenie Piešťany Dátum konania podujatia: 19. mája 2018 Čas: 13.00 h – 24.00 h Miesto: stála expozícia VHM v Piešťanoch 13:0...

čítať viac »

Medzinárodná konferencia Slovensko a Európa v roku 1948

V dňoch 11. – 12. apríla 2018 sa v Múzeu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici uskutočnila konferencia s medzinárodnou účasťou Slovensko a Európa v roku 1948, ktorú zorganizovalo Múzeu...

čítať viac »

Stretnutie koordinátorov osláv 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a vzniku nezávislých štátov v roku 1918

Ministerstvo kultúry a národného dedičstva Poľskej republiky, Úrad "Nezávislosť" a Inštitút Adama Mickiewicza zorganizovali vo Varšave pracovné stretnutie koordinátorov osláv 100. výročia ukončenia...

čítať viac »
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »