Vedomostná súťaž „Z histórie svidníckeho regiónu“ a oslavy 75. výročia oslobodenia mesta Svidník

Dňa 17. januára 2020 sa uskutočnil jubilejný 10. ročník vedomostnej súťaže ,Z histórie svidníckeho regiónu 2020, ktorý sa konal pri príležitosti 75. výročia oslobodenia mesta Svidník. Súťaž pripravil Vojenský historický ústav – Múzejné oddelenie Svidník Vojenského historického múzea Piešťany v sp...

Čítať viac
Slovensko a Európa v roku 1940 / Slovakia and Europe in the year 1940
Slovensko a Európa v roku 1940 / Slovakia and Europe in the year 1940

Slovensko a Európa v roku 1940 / Slovakia and Europe in the year 1940 - Avízo

Múzeum SNP v Banskej Bystrici usporiada v spolupráci s VHÚ Bratislava v dňoch 15. - 16. apríla 2020 medzinárodnú vedeckú konferenciu. Témy medzinárodnej vedeckej Konferencie: EURÓPA - Sovietsko-fínska vojna - Anexia pobaltských štátov - Vojna na Západe - Balkán - Druhá viedenská arbitr...

Čítať viac

Rozšírenie obsahu webovej stránky www.vhu.sk.

Krátko pred Vianocami sme na našej webovej stránke pridali ďalšie funkcionality. Návštevníci našej webovej stránky sa môžu predovšetkým tešiť na Youtube kanál VHÚ, kde si budú môcť pozrieť zaujímavé videá z dielne Vojenského historického ústavu, ktoré mapujú vojenskú minulosť Slovenska a Slovákov...

Čítať viac
Výzva na darovanie militárií
Výzva na darovanie militárií

Výzva na darovanie militárií

Vážení priatelia, máte doma rôzny textový, obrazový alebo zvukový záznam s vojenskou tematikou? Vlastníte vojenské uniformy, historické zbrane, výstroj, zástavy, medaily a vyznamenania alebo iné militárie? Neváhajte a sprístupnite ich budúcim generáciám  darovaním do Vojenského historické...

Čítať viac
Informujeme

P.F. 2020

...a je tu opäť vianočný čas ... Príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám i Vašim blízkym, v novom roku pohodu, veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov želá   riaditeľ  Vojens...

čítať viac »

Slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu Vojenského historického ústavu

Dňa 11. decembra 2019 sa v priestoroch Ministerstva obrany Slovenskej republiky uskutočnilo slávnostné zhromaždenie k 25. výročiu Vojenského historického ústavu. Okrem príslušníkov a zamestnancov V...

čítať viac »

Pred 75. rokmi zahynulo československé letecké eso Otto Smik

Generálmajor in memoriam Otto Smik sa narodil 20. 1. 1922 v Boržomi, okr. Tiflis v Gruzínsku, v rodine bývalého príslušníka c. k. rakúsko-uhorskej armády, ktorý padol do zajatia cárskej ruskej armá...

čítať viac »

Seminár pre učiteľov dejepisu

26. novembra 2019 sa v priestoroch Slovenského národného múzea v Bratislave konal metodický seminár určený pre učiteľov dejepisu základných škôl. Pracovné stretnutie pedagógov tematicky nadväzovalo...

čítať viac »

Ing. Andrej BÚRIK (1913 – 1989)

Len máloktorý z povstaleckých veliteľov mal v priebehu SNP viac absolvovaných priamych bojových akcií ako štábny kapitán Búrik. Nová Lehota, Hronská Breznica, Prochoť, Stará Kremnička či Lieskovec ...

Ďalšie osobnosti

Predbehol svoju dobu

Valníkový automobil Praga V3S (vojenský trojtonový špeciál) s výrobným číslom podvozka 9103023 a s výrobným číslom motora 158 347 patrí do zbierkového fondu VHÚ Bratislava – Vojenského historického...

Ďalšie exponáty