Deň vojnových veteránov - 101. výročie od skončenia 1. svetovej vojny, 11. november 2019
Deň vojnových veteránov - 101. výročie od skončenia 1. svetovej vojny, 11. november 2019

Deň vojnových veteránov - 101. výročie od skončenia 1. svetovej vojny, 11. november 2019

11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich vojen trvalo toto ozbrojené stretnutie nepretržite viac než štyri roky. Straty na ľudských životoch,...

Čítať viac

Otvorenie výstavy Milan Rastislav Štefánik Generál – Osloboditeľ

Dňa 29. októbra 2019 bola v priestoroch Slovenského národného múzea – Historického múzea v Rytierskej sieni Bratislavského hradu, slávnostne sprístupnená výstava Milan Rastislav Štefánik Generál – Osloboditeľ. Popri SNM je spoluorganizátorom výstavy aj Vojenský historický ústav v Bratislave, a au...

Čítať viac
Vedecký seminár VHÚ a Centra vojenskej histórie a spoločenských vied Bundeswehru
Vedecký seminár VHÚ a Centra vojenskej histórie a spoločenských vied Bundeswehru

Vedecký seminár VHÚ a Centra vojenskej histórie a spoločenských vied Bundeswehru

Dňa 29. októbra 2019 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnil vedecký seminár  „1944/2019 Rok odporu/rok národných spomienok v Nemecku a na Slovensku”. Do prípravy vedeckého seminára, ktorý bol spoločným projektom Vojenského historického ústavu Bratislava a postupimského Ce...

Čítať viac
Spomienkové stretnutie k 75. výročiu tragického úmrtia rtn. A. Kuboviča
Spomienkové stretnutie k 75. výročiu tragického úmrtia rtn. A. Kuboviča

Spomienkové stretnutie k 75. výročiu tragického úmrtia rtn. A. Kuboviča

Dňa 25. októbra 2019 sa v katastri obce Štefanovce (okres Prešov) uskutočnilo spomienkové stretnutie pri príležitosti 75. výročia tragického úmrtia letca Augustína Kuboviča, účastníka národného boja za oslobodenie v rokoch druhej svetovej vojny. Na podujatí sa zúčastnil brigádny generál Ing. Mart...

Čítať viac
Informujeme

Odovzdávanie cien Slovenskej historickej spoločnosti za rok 2019

Dňa 17. októbra  2019 sa na pôde Prešovskej univerzity uskutočnilo odovzdávanie cien Slovenskej historickej spoločnosti za rok 2019.  V kategórií vedecko-popularizačná literatúra uspela spomed...

čítať viac »

Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

V nedeľu 6. októbra 2019 sa na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku pri príležitosti Dňa hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 75. výročia Karpatsko-duklianskej operácie, za účasti prezident...

čítať viac »

Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie

Dňa 6. októbra 2019 si pripomenieme Deň hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie a 75. výročie Karpatsko-duklianskej operácie, ktorou sa začalo priame oslobodzovanie Československa. Karpatsko-duklian...

čítať viac »

Aktivity VHÚ spojené so 75. výročím Karpatsko-duklianskej operácie

V dňoch 5. – 6. októbra 2019 si na pietnych miestach viažucich sa k udalostiam druhej svetovej vojny na území Poľskej republiky a Slovenskej republiky pripomenieme už 75. výročie Karpatsko-duklians...

čítať viac »

Poručík Miroslav IRINGH

 Narodil sa 28. februára 1914 vo Varšave, v rodine slovenského obchodníka Stanislava a poľskej matky Heleny, rod. Perzanowskej. Jeho otec, rodák zo stredného Slovenska, sa ešte pred prvou svetovou ...

Ďalšie osobnosti

Predbehol svoju dobu

Valníkový automobil Praga V3S (vojenský trojtonový špeciál) s výrobným číslom podvozka 9103023 a s výrobným číslom motora 158 347 patrí do zbierkového fondu VHÚ Bratislava – Vojenského historického...

Ďalšie exponáty