76. výročie spojeneckej operácie Overlord- deň, keď v éteri zazneli verše z básne "Chanson d'automne"

Peter ŠUMICHRAST (VHÚ Bratislava) 6. júna 2020 si pripomenieme už 76. výročie začiatku kombinovanej spojeneckej operácie „ Overlord“, ktorá významným spôsobom ovplyvnila priebeh a výsledky 2. svetovej vojny. Do najväčšej kombinovanej operácie druhej svetovej vojny sa aktívne zapojili aj č...

Čítať viac
Grundbuchy z rokov 1819 až 1821
Grundbuchy z rokov 1819 až 1821

Oznam pre návštevníkov bádateľne Vojenského historického archívu v Bratislave

Vážení bádatelia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 26. mája 2020 bude v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 znovu otvorená pre verejnosť bádateľňa Vojenského historického archívu v Bratislave. Vstup do bádateľne bude možný v pracovných ...

Čítať viac
Oznam pre návštevníkov Vojenského historického múzea v Piešťanoch
Oznam pre návštevníkov Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Oznam pre návštevníkov Vojenského historického múzea v Piešťanoch

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 2. júna 2020 bude v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 otvorená pre verejnosť stála expozícia Vojenského historického múzea v Piešťanoch. Vstup do expozície bude možný v pracovných...

Čítať viac
Oznam pre návštevníkov Vyhliadkovej veže na Dukle a centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku
Oznam pre návštevníkov Vyhliadkovej veže na Dukle a centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku

Oznam pre návštevníkov Vyhliadkovej veže na Dukle a centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku

Vážení návštevníci,   oznamujeme Vám, že v období od 6.5.2020 do 30.6.2020, resp. do odvolania, bude z prevádzkových a investičných dôvodov Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) pre verejnosť uzavretá. Investície sa týkajú rekonštrukčných prác nevyhnutných nielen pre zabezpeč...

Čítať viac
Informujeme

VHÚ k Vám domov XLI. - Československé pozemné vojsko vo Veľkej Británii

Jozef Bystrický (VHÚ Bratislava)   Pred takmer osemdesiatimi rokmi, 12. 8. 1940, v anglickom Cholmondeley,  vznikla 1. čs. zmiešaná brigáda pod velením brig. gen. Bedřicha Neumanna (krycie meno B...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XL. - Vojenské stravovanie

Kuchári a zásobovači partizánskeho oddielu Jána Reptu v čase Slovenského národného povstania 1944. Aj tento zaujímavý záber nám umožňuje lepšie vnímať každodennosť partizánskeho hnutia vo chvíľach ...

čítať viac »

Boje o Slovensko s maďarskou boľševickou Červenou armádou, apríl – júl 1919

Miloslav ČAPLOVIČ (VHÚ Bratislava)   Po úspešnom ukončení obsadzovania Slovenska jednotkami čs. domáceho a  čs. zahraničného (legionárskeho) vojska  na prelome rokov 1918 – 1919, prichádzalo na S...

čítať viac »

VHÚ k Vám domov XXXIX. – Prilba Adrianka a blúza čs. legionára

Do roku 1917 nebolo možné pre nedostatok dobrovoľníkov z radov Slovákov a Čechov vytvoriť samostatné československé jednotky vo Francúzsku. Až koncom roka 1917 a počas roka 1918 sa vo Francúzsku ...

čítať viac »

Generálmajor v. v. Vojtech KOVÁČ (1900 – 1983)

Bol dôstojníkom čs. predmníchovskej armády, po rozbití Československej republiky armády samostatnej Slovenskej republiky a po skončení najväčšej kataklizmy všetkých čias nakoniec armády nového Česk...

Ďalšie osobnosti

Prilba Adrianka a blúza čs. legionára

Do roku 1917 nebolo možné pre nedostatok dobrovoľníkov z radov Slovákov a Čechov vytvoriť samostatné československé jednotky vo Francúzsku. Až koncom roka 1917 a počas roka 1918 sa vo Francúzsku ...

Ďalšie exponáty