Adresy a kontakty

VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV (VHÚ)
Krajná 27
821 04 Bratislava
tel.: 02/48207703, fax: 02/48207719
E-mail: vhu@vhu.skODBOR VOJENSKO-HISTORICKÝCH VÝSKUMOV VHÚ (ODBOR VHV VHÚ)
Krajná 27
821 04 Bratislava
tel.: 02/48207713, fax: 02/48207719
E-mail: ovhv@vhu.skVOJENSKÝ HISTORICKÝ ARCHÍV (VHA)
Krajná 27
821 04 Bratislava
tel./fax: 02/48207720; 0960 319 020
E-mail: vha@vhu.skVOJENSKÉ HISTORICKÉ MÚZEUM (VHM)
Orviská cesta LDS-F-6
921 01 Piešťany
tel.: 033/7913804, fax: 033/7913854
E-mail: vhmpiestany@vhu.skMÚZEJNÉ ODDELENIE SVIDNÍK VHM
Bardejovská 14
089 01 Svidník
tel.: 054/7521398, fax: 054/7521506
E-mail: vhmsvidnik@vhu.sk