Český hejtman a slovenský župan navštívili VHM Piešťany

1
10.09.2018
Dňa 6. septembra 2018 navštívil stálu expozíciu Vojenského historického múzea v Piešťanoch trnavský župan Jozef Viskupič spoločne s hejtmanom Juhomoravského kraja Bohumilom Šimekom. Návšteva piešťanského Vojenského historického múzea bola súčasťou dvojdňového spoločného programu realizovaného za účelom ďalšieho rozvoja bilaterálnych partnerských vzťahov medzi Trnavským samosprávnym krajom a Juhomoravským krajom.
Obaja vzácni hostia si zo záujmom prehliadli časť expozície múzea a vyjadrili zamestnancom Vojenského historického ústavu – Vojenského historického múzea v Piešťanoch slová uznania za ich prácu pre zachovanie histórie oboch krajín.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ