Deň detí s Ozbrojenými silami SR vo Svidníku- avízo

Deň detí s Ozbrojenými silami SR- avízo
29.05.2018

Svidník, 2. júna 2018

08.35 Koncert Vojenskej hudby Banská Bystrica pred Mestským úradom
10.00 Otvorenie podujatia
10.05 Prelet vrtuľníka
10.10 Detský folklórny súbor MAKOVIČKA
10.30 Boj zblízka
10.45 Vojenská polícia
11.00 Vojenská hudba
11.20 Showprogram Čestnej stráže OS SR 
11.35 Dominika Paňková
12.00 Kynológia
12.15 Vojenská hudba
12.35 WeaponHandling
13.00 Otvárací ceremoniál hlavného programu:
- prinesenie štátnej vlajky za znenia hymnickej piesne
- prelet stíhačiek
- „Privítanie detí deťmi“ Detský folklórny súbor Makovička
- prelet vrtuľníka
- príhovory
- zoskok výsadkárov
13.30 PiňaziDe?
13.40 Kynológia
13.55 Vojenská polícia
14.15 Boj zblízka
14.30 Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže „Vojaci očami detí“
15.00 UsmievAnka
15.40 PiňaziDe? 


Sprievodné aktivity:

- súťaže pre deti,
- nafukovacie atrakcie
- statické ukážky vojenskej techniky a výzbroje – možnosťvyskúšať a fotografovať vojenskú výzbroj, techniku a materiál,
- prezentácia Vojenského športového centra Dukla Banská Bystrica
- výstava súťažných prác „Vojaci očami detí“