Deň po dni SNP

Deň po dni SNP
CSÉFALVAY, František – MIČEV, Stanislav: Deň po dni SNP. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012, 107 s., fotogr., ISBN 978-80-89514-18-2

Zaujímavo koncipovaná chronológia je výsledkom spolupráce riaditeľa Múzea SNP a vedeckého pracovníka Vojenského historického ústavu. Autorská dvojica mapuje v chronologickom slede udalosti povstaleckých dní od vyhlásenia Slovenského národného povstania 29. augusta 1944 do priebehu vyznamenávania príslušníkov okupačných síl v Banskej Bystrici 30. októbra 1944. Okrem udalostí na povstaleckom území publikácia prináša informácie o dianí na okupovaných častiach Slovenska, ako aj o situácii na frontoch 2. svetovej vojny. Významné udalosti jednotlivých dní plasticky dotvárajú dobové fotografie, články z povstaleckej a proľudáckej tlače a torzá dobových dokumentov. Chronológiu dotvárajú tiež niekoľkostranové ucelené textové vstupy o postoji ľudáckej vlády k povstaniu, o sociálnych aspektoch v politike vrcholného politického orgánu SNP – Slovenskej národnej rady, o nemeckých a slovenských jednotkách pri potláčaní SNP a o druhej vlne riešenia židovskej otázky na Slovensku po okupácii nacistickým Nemeckom v septembri 1944 až apríli 1945. Chronológiu uzatvárajú základné fakty z osudov povstaleckých generálov – Jána Goliana a Rudolfa Viesta a zhodnotenie významu a historického odkazu jedného z najväčších počinov v slovenských moderných dejinách.