Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2012

Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2012
ŠTAIGL, Jan a kol.: Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2012. 2. aktualizované a spresnené vyd. Bratislava : Magnet Press Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2012, 231 s., fotogr., ISBN 978-80-89169-25-2
[autori: Baka, Igor; Bystrický, Jozef; Cséfalvay, František; Čaplovič, Miloslav; Chytka, Stanislav; Lichner, Ján; Maskalík, Alexej; Meško, Marek; Minařík, Pavel; Nižňanský, Jaroslav; Purdek, Imrich; Stanová, Mária; Štaigl, Jan; Štefanský, Michal; Šumichrast, Peter]

Ucelený a komplexný prehľad biografických portrétov slovenskej generality z rokov 1918 – 2012 vo svojom druhom vydaní prináša aktualizované portréty „slovenských“ generálov, portréty novomenovaných generálov a tiež tých, ktorí neboli zahrnutí v prvom vydaní. Jednotlivé profily obohatené portrétovými fotografiami približujú predovšetkým vojenskú kariéru jednotlivých osobností – výkon vojenskej základnej služby, spôsob prijatia za vojaka z povolania, priebeh vojenskej služby, s dôrazom na vykonávané funkcie, postup v hodnostiach, dosiahnutú vojenskoodbornú kvalifikáciu, prípadné bojové nasadenie, odbojovú činnosť alebo činnosť v mierových misiách a udelené vyznamenania. 270 profilov predstavuje vo farebnom rozlíšení generálov vymenovaných v aktívnej službe, v zálohe, vo výslužbe, vymenovaných in memoriam a generálov, ktorým bola hodnosť prepožičaná. Neštandardný biografický slovník, vychádzajúci pri príležitosti 20. výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky, je špecifickým príspevkom k obohateniu poznania slovenského národného faktora vo vyšších a najvyšších funkciách velenia prvorepublikovej čs. armády, povojnovej socialistickej armády, poznania o vojenskej elite Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945, a taktiež o vrcholovom manažmente Ozbrojených síl SR. Generálske portréty sú spracované predovšetkým na základe štúdia osobných spisov generálov, ktoré sú uložené vo vojenských archívoch SR a ČR a u personálnych orgánov OS SR.