Hala č.1

V hale vystavujeme zbierkové predmety, ktoré návštevníkom približujú dobovú výzbroj, výstroj a techniku čs. armády používanú v období rokov 1945 – 1992. V tejto hale je umiestnených aj niekoľko zbierkových predmetov, ktorých vznik a použitie sa viaže k obdobiu 1.a 2. svetovej vojny.
Tanková a delostrelecká technika