Hlavné plánované a realizované vedecké projekty a úlohy výskumu a vývoja v rokoch 2022 – 2026

C. Vojenské archívnictvo

1. Vojenské vysoké školy

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2024
Riešitelia: Ing. Milan ONDRUŠ, 
Charakteristika úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy: 
- Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava
- Vysoká vojenská veliteľsko-technická škola Martin
- Vysoká vojenská letecká škola SNP Košice
- Vysoká vojenská technická škola Liptovský Mikuláš
- Vojenská fakulta Vysokej školy dopravnej Žilina
Cieľ úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventáre (vydávanie priebežne v rokoch 2020 – 2025).

 

2. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy obyčajné 1941 – 1944

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2018 – december 2028
Riešitelia: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD. (rok 1941), Mgr. Viktor GABÁNI (roky 1942,1943),
                   PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ (rok 1944)
Charakteristika vedeckej úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 - 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup:  Inventár I. časť (vydanie VHÚ, v r. 2021), Inventár II. časť (vydanie VHÚ, v r. 2029).
 

 

3. Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky – spisy spravodajské I. (1940 – 1942)

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2026 – december 2029
Riešitelia: PhDr. Milena BALCOVÁ, Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Charakteristika úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane menných a vecných registrov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ vedeckej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu v bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII – inventár (vydanie VHÚ, 2030). 

 

4. Krajinské vojenské veliteľstvo 1939

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2023 – december 2025
Riešitelia: Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
Charakteristika úlohy: komplexné archívne spracovanie archívnych fondov jedného z najvýznamnejších archívnych fondov z obdobia slovenskej armády 1939 – 1945.
Cieľ úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – sprístupnenie fondu v bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: GII – inventár (vydanie VHÚ, 2026).

 

5. Zborové stavebné riaditeľstvá

Výskumná úloha
Termín plnenia: marec 2019 – december 2023
Riešitelia: PhDr. Katarína MINÁRIKOVÁ
Charakteristika úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov Stavebné riaditeľstvo V. zboru v Trenčíne, Stavebné riaditeľstvo VI. zboru v Košiciach a Stavebné riaditeľstvo VII. zboru v Bratislave.
Cieľ vedeckej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu na bádateľni VHA.
Plánovaný výstup: inventár – Stavebné riaditeľstvo VII. zboru v Bratislave (vydávanie VHÚ, v r. 2022).

6. Vojenské stredné školy

Výskumná úloha
Termín plnenia: január 2025 – december 2033
Riešitelia: Ing. Milan ONDRUŠ, Mgr. Viktor GABÁNI
Charakteristika úlohy: úlohou spracovateľa je komplexné archívne spracovanie archívnych fondov, vrátane úvodu, menných a vecných registrov. Pod združený názov „Vojenské školstvo“ sú zahrnuté archívne fondy:

  • Vojenské učilište (VSOŠ) Nitra, 
  • 2. pechotné učilište Ružomberok, 
  • Vojenská stredná škola spojovacieho vojska,  
  • Škola automobilových špecialistov Nitra, 
  • Vojenské gymnázium SNP Banská Bystrica, 
  • Vojenská škola Jana Žižku z Trocnova Spišská Nová Ves, 
  • Vojenské učilište Žilina, 
  • Vojenské učilište Liptovský Mikuláš.  

Cieľ vedeckej úlohy: archívne spracovanie archívneho fondu – vydanie inventára a sprístupnenie fondu na bádateľni  VHA.
Plánovaný výstup: GII - inventáre (vydávanie priebežne VHÚ, v r. 2026 – 2033).