Hlavné vedecké problémy v rokoch 2017 – 2021

Hlavné vedecké problémy riešené v rámci základného výskumu v rokoch 2017 –  2021
           
 1. Vývoj ozbrojených síl na území Slovenska od vzniku stálej armády do konca 80. rokov 20. storočia (organizačný, dislokačný, materiálny a personálny),
   
 2. Slovensko a Slováci vo vojnách a ozbrojených konfliktoch od 15. storočia,
   
 3. Vojenské, politické, hospodárske, sociálne a národnostné aspekty vzťahu armády a spoločnosti na Slovensku od 15. storočia,
   
 4. Vojenské osobnosti v dejinách Slovenska,
   
 5. Vývoj vojenskej techniky a zbrojná výroba na Slovensku v 20. storočí,
   
 6. Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska,
   
 7. Pramene k vojenským dejinám Slovenska,
   
 8. Syntéza Vojenské dejiny Slovensko.