Hlavné vedecké problémy v rokoch 2020 – 2024

Hlavné vedecké a výskumné problémy riešené v rámci základného výskumu v rokoch 2020 – 2024

1. Vývoj ozbrojených síl na území Slovenska od vzniku stálej armády do konca 80. rokov 20. storočia (organizačný, dislokačný, materiálny a personálny).
 
2. Slovensko a Slováci vo vojnách a ozbrojených konfliktoch od 15. storočia. 

3. Vojenské, politické, hospodárske, sociálne a národnostné aspekty vzťahu armády a spoločnosti na Slovensku od 15. storočia.
 
4. Vojenské osobnosti v dejinách Slovenska.
 
5. Vývoj vojenskej techniky a zbrojná výroba na Slovensku v 20. storočí.
 
6. Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska. 

7. Pramene k vojenským dejinám Slovenska. 

8. Syntéza Vojenské dejiny Slovenska.