II. Hlavné vedecké a výskumné problémy riešené v rámci základného výskumu v rokoch 2018 – 2022

1) Vývoj ozbrojených síl na území Slovenska od vzniku stálej armády do konca 80. rokov 20. storočia (organizačný, dislokačný, materiálny a personálny),

2) Slovensko a Slováci vo vojnách a ozbrojených konfliktoch od 15. storočia, 

3) Vojenské, politické, hospodárske, sociálne a národnostné aspekty vzťahu armády a spoločnosti na Slovensku od 15. storočia,

4) Vojenské osobnosti v dejinách Slovenska,

5) Vývoj vojenskej techniky a zbrojná výroba na Slovensku v 20. storočí,

6) Vojenské aspekty geopolitického postavenia Slovenska, 


7) Pramene k vojenským dejinám Slovenska, 

8) Syntéza Vojenské dejiny Slovensko.