Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka

Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka
SLEPCOV, Igor: Kapitoly zo života hrdinu Rudolfa Jasioka. Ed.: Bystrický, Jozef. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, 167 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-89523-35-1

Pri príležitosti nedožitých sedemdesiatych narodenín vojenského historika a kustóda Igora Slepcova vydal VHÚ v edičnom spracovaní Jozefa Bystrického jeho texty, ktoré napísal ešte v prvej polovici osemdesiatych rokov minulého storočia. Slepcov zmapoval vo svojej práci životný príbeh jedného z hrdinov  bojov v Karpatsko-duklianskej operácii – kapitána in memoriam Rudolfa Jasioka, ktorý v nich obetoval svoj mladý, ani nie dvadsaťpäťročný život. Na základe poznatkov získaných predovšetkým z osobných rozhovorov a korešpondencie s Jasiokovou matkou  a jeho spolubojovníkmi, ako aj z niekoľkoročného archívneho výskumu a štúdia literatúry autor predkladá čitateľovi plastický obraz nielen o Jasiokovej vojenskej službe, konkrétnych bojových udalostiach a hrdinskej smrti pred hranicou vlasti v dramatických jesenných dňoch roku 1944, ale aj o jeho detstve na Ostravsku, prežívaní školského obdobia, jeho záľubách, vzťahoch k rodičom, sestre a priateľom, o jeho frontovej svadbe, o konrkétnych bojových druhoch i množstve bezmenných čs. vojakoch, ako aj autentický obraz vojnovej doby, ktorá z mierumilovného človeka urobila vojaka a nakoniec skutočného hrdinu. Publikáciu dopĺňajú precízne mapky, fotografie z vojného i civilného života a v prílohe výber dôležitých a zaujímavých dokumentov.