Konferencia Republika Česko-Slovensko, Od monarchie k vlastnému štátu – Ilúzie verzus realita

Konferencia Republika Česko-Slovensko, Od monarchie k vlastnému štátu – Ilúzie verzus realita
23.04.2018
V dňoch 17. – 19. apríla 2018 sa v Bratislave, v priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici konala vedecká konferencia zameraná na vznik a dejiny Česko-Slovenska. Organizátorom podujatia bol Ústav politických vied Slovenskej akadémie  vied v spolupráci s ďalšími vedeckými inštitúciami, záštitu nad konferenciou prevzal predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko. V druhom prednáškovom bloku vystúpil pracovník Odboru vojensko-historických výskumov Vojenského historického ústavu Mgr. Peter Chorvát, PhD. s príspevkom Rozpad rakúsko-uhorskej armády na území Slovenska v roku 1918. Po každom vedeckom bloku prebehla živá diskusia, ktorá potvrdila, že Československá republika ako historiografický fenomén je témou stále aktuálnou.