Lietajúci kombajn

Avia B-33 v interiéri Vyhliadkovej veže na Dukle
15.03.2017
Vrtuľový jednomotorový jednoplošník Avia B-33 (československá licenčná verzia 11-10) získalo do zbierkového fondu vtedajšie Dukelské múzeum prevodom z Východného vojenského okruhu v Trenčíne. Exponát umiestnili v roku 1964 v areáli Duklianskeho bojiska pri ceste nad obcou Nižný Komárnik.
V rokoch 1952 -1955 sa v pražskej továrni Avia pod označením Avia B-33 licenčne vy­rábala československá verzia úspešného soviet­skeho lietadla 11-10. V československej armáde dostala prezývku lietajúci kombajn.

Bojoval v Európe i Ázii

V roku 1943 vznikli v konštrukčnej dielni S. V. Iljušina prvé nákresy lietadla 11-10. Jeho proto­typy testoval v apríli 1944 známy sovietsky testovací pilot Vladimír Kokkinaki. Po úspešných testoch bolo ešte do konca roka 1944 vyrobených prvých 99 lietadiel, ktoré sa za­pojili do bojov na konci 2. svetovej vojny. A osvedčili sa. Preto sa vyrábali a postupne modernizovali dlhé roky. Po skončení vojny v Európe boli lietadlá v auguste 1945 nasadené do bojov proti Japon­sku. Od začiatku vojenského konfliktu na Kórej­skom polostrove tieto jednoplošníky (verzie 11-10) aktívne pôsobili na strane severokórejských vojsk.
Koncom leta 1950 bolo zo ZSSR na Slovensko dodané prvé vzorové lietadlo pre licenčnú výrobu. Začiat­kom augusta pristálo na letisku v Trenčíne 60 kusov verzie 11-10 (dodaných ich bolo spolu 80). V roku 1951 prebral licenciu na výrobu lietadla podnik Avia, ktorý v rokoch 1951 - 1955 vyrobil asi 1 200 kusov pod označením Avia B-33 pre bojové lietadlá a Avia CB-33 pre školské výcvikové lietadlá. Približne 600 kusov bolo exportovaných do Poľska, Rumunska, Bulharska a Jemenu.

Licenčná výroba v Prahe

Lietadlo Avia B-33 je dvojmiestne bojové bombardovacie vrtuľové lietadlo. Je to jed­noplošník s lichobežníkovými krídlami. Posádku tvorili pilot a zadný strelec. Prednú časť tvorí kabína s centroplánom a škrupinovou konštrukciou z pancierových plátov s hrúbkou 4-8 mm, ktoré sú pospájané 5 mm hrubými duralovými páskami. Táto škrupinová konštrukcia dokázala odolať strelám až do kalibru 12,7 mm.
Prvé lietadlo Avia B-33 pre problémy vo výrobe vzlietlo až 26. decembra 1951 ešte s pôvodným sovietskym motorom M-42. Druhé vyrobené lietadlo už malo licenčne vyrábaný motor. Avia B-33 bola vyzbrojená štyrmi leteckými kanónmi NS-23M kalibru 23 mm, ktoré boli umiestnené v krídle (spolu so 150 nábojmi pre každý kanón). Zadný strelec obsluhoval pohyblivý kanón B-20 kalibru 20 mm. Lietadlo mohlo niesť aj letecké bomby. Buď nieslo dve 250-kilogramové, alebo štyri 100-kilogramové letecké bomby alebo štyri rakety N-150 130 mm. V bombovnici lietadla mohla byť tiež umiestnená jedna 400 kg letecká bomba.
V 50. rokoch 20. storočia sa Avia B-33 stala súčasťou výzbroje československých vzdušných síl. Na Slovensku to bol 30. bojový letecký pluk Piešťany (1. 11. 1954 - 1. 10. 1958), 32. bojový letecký pluk Trenčín (1.11. 1954 - 1. 10. 1960), 1. letecký školský pluk Prešov (1959 - 1966) a 2. letecký školský pluk Košice (1959 - 1962).

Stret s Migmi

Jedno československé lietadlo Avia B-33 sa 4. novembra 1956 zúčastnilo bojového stretu s maďarskými lietadlami. Nadporučík Samuel z 1. letky piešťanského plu­ku bol na prieskumnom lete pozdĺž československo-maďarských hraníc. V okolí Komárna sa jeho lietadlo dostalo pod paľbu dvoch maďarských stíhačiek MiG-17. Palubný strelec lietadla streľbu opätoval. Pilotovi sa podarilo z nebezpečnej situ­ácie dostať prudkým manévrom. Lietadlu po strete okrem iného chýbala polovica výškového kormidla. V súčasnosti sa zachovali len tri bojové lietadlá Avia B-33. Jedno je umiestnené vo Vojenskom leteckom múzeu Praha - Kbely, druhé je sú­časťou expozície Múzea poľského letectva v Krakove. Tretie zachované lietadlo je súčasťou expozície Vyhliadkovej veže na Dukle. Vyrobili ho v roku 1954. Najskôr bolo súčasťou leteckého pluku Brno - Slatina. V roku 1959 bolo presunuté na le­tisko Išla pri Prešove. V roku 1964 bola Avia umiestnená v areáli Duklianskeho priesmyku na podstavci v obci Nižný Komárnik. V rokoch 2012 - 2015 lietadlo reštaurovali v priestoroch vrtuľníkového krídla Prešov obetaví dobrovoľní mecha­nici. Od septembra 2015 je súčasťou expozície Vyhliadkovej veže na Dukle.

Takticko - technické údaje

Motor Mikulin AM-42 (1471kW/2000k)
vrtuľa trojlistá AV 5L 24 priemer 3,6 m
objem palivových nádrží 738 l
max. rýchlosť 505 km/h
hmotnosť 4 680 kg prázdna, 6 335 kg vzletová
rozpätie krídel 13,4 m
dĺžka 11,2 m
výška 4,1 m

Text: Mgr. Ivan Cuper
Publikované v mesačníku MO SR Obrana č. 1/2017
Foto: Miloslav Čaplovič, VHÚ