Medzinárodná konferencia „Nacistická politika voči Slovanským národom“

Plagát konferencie_1Plagát konferencie
21.09.2017
Milí kolegovia,
Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci s Historickým ústavom SAV a Vojenským historickým ústavom si dovoľuje pozvať Vás na medzinárodnú konferenciu „Nacistická politika voči Slovanským národom", ktorá sa uskutoční v dňoch 21. a 22. februára (nový dátum!) 2018 v Múzeu SNP Banskej Bystrici.
Cieľom konferencie je bližšie sa zaoberať vzťahom Nemeckej ríše a jej predstaviteľov k otázke slovanských národov v Európe či už išlo o krajiny spriatelené, kontrolované alebo priamo okupované. 
Pokiaľ Vás uvedené témy zaujali a máte záujem zúčastniť sa konferencie, vyplňte priloženú prihlášku a pošlite ju na doleuvedenú adresu do 21. januára 2018:
juraj.lepis@muzeumsnp.sk
 

Informácie:
Vaša prezentácia by mala trvať 10 až 20 minút. Záverečné rukopisy musia byť zaslané na e-mailovú adresu organizátora do mája 2018. Stravovanie zabezpečuje organizátor. Organizátor tiež poskytne ubytovanie prispievateľom z iných krajín ako je Slovensko. Náklady na dopravu znášajú samotní prispievatelia.
Pre ďalšie otázky kontaktujte organizátora na e-mailovej adrese juraj.lepis@muzeumsnp.sk.sk alebo telefonicky: +421918903319
Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na stretnutie.


Program SK
Program EN

Prihláška
Témy