Medzinárodná konferencia „Slovensko a Európa v roku 1947”

medzinárodná konferencia
27.01.2017
 Milí kolegovia,
Múzeum Slovenského národného povstania ,Vojenský historický ústav a Sekcia pre vojenské dejiny pri Slovenskej historickej spoločnosti si dovoľujú pozvať Vás na medzinárodnú konferenciu „Slovensko a Európa v roku 1947”, ktorá sa uskutoční v dňoch 26. a 27. apríla 2017 v Banskej Bystrici. Konferencia bude zameraná na spracovanie tém súvisiacich s profilujúcimi udalosťami a procesmi, ktoré ovplyvňovali povojnové Slovensko, resp. Česko- slovensko v roku 1947, vrátane širšieho európskeho kontextu.
Ak vás zaujali uvedené témy a uvažujete o účasti na konferencii, vyplňte prosím priloženú prihlášku a pošlite ju na doleuvedenú adresu do 30. januára 2017:
marek.syrny@muzeumsnp.sk Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na stretnutie v Banskej Bystrici.
Prihlášku stiahnete tu.
Program konferencie