Medzinárodná konferencia v Paríži

Medzinárodná konferencia v Paríži
07.02.2017
V dňoch 2. až 3. februára 2017 sa v Paríži uskutočnila konferencia „En querre sans armes. Réfugiés et prisonniers du front austro-italien (1915 – 1918)“. (Vojna bez zbraní. Utečenci a zajatci z rakúsko-talianskeho frontu (1915 – 1918)). Ako naznačuje už samotný názov, konferencia bola zameraná na osudy zajatcov a utečencov z rakúsko-uhorsko – talianskeho frontu. Zúčastnili sa na nej odborníci z Talianska, Slovinska, Českej republiky, Rakúska a Slovenska. Vojenský historický ústav v Bratislave zastupovala Mgr. Jana Zaťková, PhD., ktorá predniesla príspevok o talianskych zajatcoch v oblasti vojenského veliteľstva Bratislava. Počas dvoch rokovacích dní odzneli referáty o rôznych zajateckých táboroch a živote v nich či o živote utečencov. Životu zajatcov v zajateckých táboroch na území rakúsko-uhorskej monarchie a v Taliansku sa venovali napríklad Julia Walleczek-Fritz z Rakúskeho štátneho archívu vo Viedni, Luciano Zani z Univerzity Sapienza v Ríme či Petra Svoljšak z univerzity v Novej Gorici. Každodenný život utečencov priblížili zúčastneným Paolo Malni z Terstu a Bohuslav Rejzl z Mestského múzea v Prahe. Časť prednášok bola venovaná aj osudom žien počas 1. svetovej vojny.  V rámci tohto bloku okrem iných vystúpili napríklad Petra Testen a  Ana Cergol Paradiž z univerzity v Ľubľane či Ana Grillini z Nemeckého historického ústavu v Ríme. Spolu odznelo 15 referátov, ktoré  prezentovali nové poznatky z obdobia 1. svetovej vojny a priniesli nové podnety pre ďalší výskum tejto problematiky.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ