Medzinárodná vedecká konferencia Léta do pole okovaná 1914 – 1918

Medzinárodná vedecká konferencia Léta do pole okovaná 1914 – 1918
26.09.2018

V dňoch 18. – 19. septembra 2018 sa v Lichtenštejnskom paláci v Prahe konala piata (záverečná) medzinárodná konferencia z cyklu Léta do pole okovaná, tematicky nazvaná: 1918 – Starý svět mrtev, ať žije nový?
Mimoriadne bohatý program tohto vedeckého podujatia tvorilo takmer štyridsať referujúcich, a to nielen z Českej republiky, ale aj zo Slovenska, Rakúska, Francúzska, Maďarska a ďalších štátov.
Vedecký pracovník Vojenského historického ústavu Mgr. Peter Chorvát, PhD. vystúpil s referátom Vojenská situácia na Slovensku v novembri 1918. Referát odznel v šiestom bloku druhého konferenčného dňa, pričom uvedený blok moderoval plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD.   
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ