Medzinárodná vedecká konferencia, Slovensko 1938, Československo v zovretí mocností - avízo

Konferencia_SLOVENSKO_1938
29.05.2018

Milí kolegovia,


Múzeum Slovenského národného povstania a Vojenský historický ústav si dovoľuje pozvať Vás na medzinárodnú konferenciu „Slovensko v roku 1938 – Československo v zovretí mocností”, ktorá sa uskutoční v dňoch 3. a 4. októbra 2018 v Banskej Bystrici. Konferencia bude zameraná na spracovanie tém súvisiacich s profilujúcimi udalosťami a procesmi, ktoré ovplyvňovali Slovensko, resp. Československo v roku 1938, vrátane širšieho európskeho kontextu. Ak vás zaujali uvedené témy a uvažujete o účasti na konferencii, vyplňte prosím priloženú prihlášku a pošlite ju na doleuvedenú adresu do 31. augusta 2018: marian.uhrin@muzeumsnp.sk
Ďakujeme za Váš záujem a tešíme sa na stretnutie v Banskej Bystrici. 

Pozvánka
Prihláška
Program


Tematické okruhy:

- Rok 1938 a geopolitická situácia v Európe 
- Československo v plánoch mocností
- Vnútropolitická situácia v Československu
- Československá branná moc a prípravy na obranu
- Rozbitie Československa 1938-1939
- Spoločnosť na Slovensku v roku 1938