Medzinárodná vedecká konferencia - Slovensko a prvá svetová vojna

Slovensko a prvá svetová vojna- foto KVH Beskydy
27.02.2018
V dňoch 22. až 23. februára 2018 sa v Košiciach  uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Slovensko a prvá svetová vojna“. Jej organizátori (Klub vojenskej histórie Beskydy a Štátna vedecká knižnica v Košiciach) ju usporiadali pri príležitosti ukončenia prvej svetovej vojny (1914 – 1918), ktoré si pripomíname v tomto roku. Zúčastnili sa na nej odborníci a zástupcovia rôznych občianskych združení zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky.  Konferencia nebola venovaná len udalostiam prvej svetovej vojny, ale množstvo referátov sa venovalo aj stopám, ktoré vojna po sebe zanechala.
Ako zástupcovia Vojenského historického ústavu na konferencii aktívne vystúpili doc. PhDr. Vladímir Segeš, PhD., ktorý predniesol  príspevok „Interpretácia Veľkej vojny zdola (príbeh vojaka a legionára)“ a Mgr. Jana Zaťková, PhD. analyzovala „Boje na východnom Slovensku vo svetle situačných hlásení“. Počas dvoch dní tak odzneli príspevky zaoberajúce sa tragickými udalosťami prvej svetovej vojny, približujúce prežívanie vojny jej priamymi účastníkmi či záchranou pamiatok z obdobia tejto vojny na Slovensku.
 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ, KVH Beskydy