Naši v Perzskom zálive

Naši v Perzskom zálive
PURDEK, Imrich – VITKO, Pavol: Naši v Perzskom zálive. Slovenskí a českí vojaci
v operáciách Púštny štít a Púštna búrka 1990 – 1991.
Bratislava: Komunikačný odbor MO SR – VHÚ, 2014, 184 s., fotogr., príl. ISBN 978-80-89261-44-4

Logo _ PDFfull text,  e-ISBN 978-80-89523-34-4

Zaujímavo štrukturovaná publikácia približuje jednu z posledných kapitol pôsobenia spoločnej československej armády – pôsobenie Československého protichemického práporu vo vojnovom konflikte vyvolanom agresívnou irackou politikou voči Kuvajtu. V úvodnej časti približuje I. Purdek príčiny vzniku konfliktu, mocenské záujmy Saddáma Husajna a situáciu na základe analýzy operačnej správy Generálneho štábu ČSA deň po obsadení Kuvajtu vojskami Iraku. V ďalších častiach prináša informácie o vytvorení a príprave špeciálnej protichemickej jednotky, jej organizačnej štruktúre a zložení, presune do Saudskej Arábie, príprave na operáciu Púštna búrka, o činnosti českých a slovenských vojakov pôsobiacich pod velením plk. Jána Vala v priebehu samotného bojového nasadenia, o súčinnosti koaličných síl, tiež o špeciálnej chemickej a zdravotníckej technike a materiáli. Prvú časť knihy uzatvára autor činnosťou čs. práporu po oslobodení Kuvajtu a skončení vojenských operácií a odsunom do vlasti. Do druhej časti publikácie pripravil P. Vitko spomienky slovenských a českých vojakov, ktorí sa zúčastnili tohto vojnového konfliktu v rámci širšej spojeneckej protiirackej koalície. Sú publikované buď v autentickej forme, alebo prerozprávané, dotvorené stručným vojenským profilom osobnosti a fotografiami. Celú knihu sprevádza bohatý fotodokumentárny materiál, chronológia udalostí a zaujímavé prílohy.