„Odišiel“ posledný hrdina z osmičky slovenských pilotov – bojovníkov

Imrich Gablech v roku 1945
16.12.2016

Dňa 16.12.2016 vo veku 101 rokov zomrel vojnový pilot Imrich Gablech, rodák z Hrachovišťa, ktorý 7.6.1939 dezertoval spolu s ďalšími siedmimi slovenskými letcami do poľského Dęblinu, aby sa zapojil do československého zahraničného odboja. V Poľsku bol prijatý do radov poľského letectva ako pilot a po vypuknutí bojov ho pri ústupe 18.9.1939 zajala sovietska armáda. Do septembra 1941 väznený v rôznych pracovných táboroch na území Sovietskeho zväzu. Po svojom prepustení priplával dňa 13.10.1941 loďou z Archangeľska do Veľkej Británie, kde bol 27.10.1941 prezentovaný v Náhradnom telese čs. armády vo Veľkej Británii a pridelený k Leteckej skupine. V ten istý deň bol prijatý do RAF Voluntary Reserve ako Aircraftsman No 2 Class (AC2, voj. – nováčik) a premiestnený do RAF Czechoslovak Depot vo Wilmslowe. Pre zdravotné problémy súvisiace s pobytom v zajatí nemohol vykonávať výkonnú leteckú službu. Preto bol 10. októbra 1943 zaradený ako letiskový kontrolór (Airfield Controller) a 16. októbra  premiestnený k No 50 Group Pool a následne odvelený k Airfield Controller School, kde absolvoval kurz letiskovej kontroly. Ešte v roku 1941 bol povýšený do hodnosti čatára a rotného (6.11.) a Sergeant (Sgt, čat., 22.11.) a v roku 1942 na Flight Sergeant (F/Sgt, rot.,1.12.). Funkciu letiskového kontrolóra vykonával na britskej základni Ibsley (zaradený 6.11.1943). Vo februári 1944 bol odvelený na kurz letovej kontroly (Course of Flying Control). Túto funkciu vykonával na základniach RAF Coltishall (od 22. 4. 1944), North Wealt (od 1. 11. 1944) a Manston (od 27. 2. 1945). V roku 1944 bol povýšený do čs. hodnosti  rotmajstra letectva v zálohe (7.3.) a britskej Pilot Officer (P/O, por., 17.10.) a v roku 1945 menovaný za ppor.let. v zál. (7.3.) a F/O (17.4.).

Po skončení druhej svetovej vojny a návrate do Československa vykonával funkciu leteckého kontrolóra na Hlavnom štábe veliteľstva letectva v Prahe – Ruzyni (august 1945 – jún 1946)  a potom až do februára 1949 zároveň s  funkciou výkonného letca – pilota na let. základni 10 v Havlíčkovom Brodě. V roku 1946 bol povýšený do hodnosti por. let. v zál. (1.1), npor.let. v zál. (7.3.) a kpt. let. v zál. (3.8.) a v roku 1947 do hodnosti štábneho kapitána letectva – škpt. let. (1.9.). Od augusta 1948 sa stal dočasným veliteľom základne v Havlíčkovom Brode a veliteľom posádky. Vo februári 1949 bol daný na dovolenku zo služobných dôvodov a v januári 1950 preložený do zálohy ako škpt. let. Pracoval v rôznych zamestnaniach ako účtovník v Čs. stavebných závodoch, n.p. Havlíčkův Brod (jún 1949 – december 1954), mzdový účtovník v Pilnikárni n.p. Havlíčkův Brod (december 1954 – máj 1958), kontrolór pilníkov v Železiarňach Prostějov,  n.p. Havlíčkův Brod (máj 1958 – júl 1960), technický kontrolór v Závodoch na valivé ložiská a traktory Brno, n. p. Havlíčkův Brod (júl 1960) a ako skladník v podniku Rico n. p. Havlíčkův Brod (október 1961 – november 1970). V rokoch 1959 – 1961 absolvoval Strojnícku priemyslovku v Jihlave. Bol povýšený na mjr. v zál. (1.5.1965) a pplk. v zál. (21.1.1969). Od 5.11.1970 bol v dôchodku. Žil v Havlíčkovom Brodě.

Imrich Gablech bol nositeľom mnohých domácich a zahraničných vyznamenaní: napr. poľský Krzyż Walecznych (12.7.1944), Čs. voj. pamätná medaila so štítkom V. B. (7.3.1944), Čs. voj. medaila Za zásluhy II. stupňa (7.6.1945), Čs. medaila za chrabrosť pred nepriateľom (16.2.1946), Čs. vojnový kríž (1946), český Řád Bíleho lva, vojenská skupina, III. třída (2009), poľský Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP (2012) a slovenský Rad Bieleho dvojkríža (2014) a iné.

 
Text: VHÚ
Foto: VHÚ