OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Plukovník letectva Ivan Haluzický

Plukovník letectva Ivan Haluzický sa narodil 9. marca 1913 v  Uherskom Brode. Tak ako v prípade mnohých jeho predchodcov ani jeho „cesta“ do kabíny vojenského lietadla nebola priamočiara, ale viedl...

Zobraziť viac

mjr. gšt. Dušan Jamriška

Razantný, energický a vynachádzavý - takto vnímali podriadení povstaleckého veliteľa Oravy mjr. gšt. Dušana Jamrišku. Do análov Slovenského národného povstania sa zapísal ako tvrdý profesionál a vy...

Zobraziť viac

Brigádny generál in memoriam Ján Nálepka

Pred 100 rokmi, 20. 9. 1912, sa v Smižanoch narodil brigádny generál in memoriam Ján Nálepka, ktorý sa do našej histórie zapísal ako významná osobnosť protifašistického odboja z obdobia druhej svet...

Zobraziť viac

Plukovník letectva Mikuláš GULJANIČ

Narodil sa 9. 12. 1907 v obci Zariča na území Podkarpatskej Rusi. Jeho cesta vojenského profesionála nebola priamočiara, pretože po maturite na čs. Štátnom reálnom gymnáziu v Chuste pokračoval v št...

Zobraziť viac

Generálmajor in memoriam Pavol Gajdoš

Narodil sa 28. marca 1914 vo Veľkej Mani v rodine roľníka Leonarda a Kataríny, rodenej Hoťkovej. Ľudovú školu navštevoval vo Veľkej Mani v rokoch 1920 – 1926. V rokoch 1926 – 1934 študoval na Reáln...

Zobraziť viac

Povstalecký dôstojník Karol FRAŇO

Karol Fraňo, jeden z mála žijúcich povstaleckých dôstojníkov, sa narodil 27. 4. 1917 v Podbrezovej. Ľudovú školu skončil v Brusne, meštiansku v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj Štátnu odbornú šk...

Zobraziť viac

Plukovník zdravotníctva MUDr. Štefan Ľudovít DARVAŠ

Plukovník zdravotníctva MUDr. Štefan Ľudovít DARVAŠ sa narodil 13. marca 1909 v obci Hrádok, okres Nové Mesto nad Váhom, v rodine učiteľa Karola a Janky, rodenej Nitraiovej. Ľudovú školu navštevova...

Zobraziť viac

Major pechoty in memoriam Ján FEDÁK

Narodil sa 11. júla 1912 vo východoslovenskej obci Cejkov (okres Trebišov) v rodine chudobných roľníkov. Vo svojom rodisku vychodil osem rokov meštianskej školy a potom v neďalekých Michalovciach a...

Zobraziť viac

Povstalecký dôstojník Martin KUČERA

Martin Kučera patril ku generácii povstaleckých dôstojníkov, ktorí ešte študovali na čs. vojenských školách, získali dôstojnícku hodnosť, vojenské vzdelanie a prax v čs. armáde pred rokom 1938. ...

Zobraziť viac

Major jazdectva Juraj BÍLEJ

Narodil sa 25. decembra 1904 v Oliňove (Oleno'vo), okres Svaljava na Ukrajine. Po ukončení strednej školy absolvoval právnicky „dišpenz“. Od 1. októbra 1924 vykonával vojenskú prezenčnú službu v...

Zobraziť viac
« 1 2 3 4 5 6 7 »