OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Plukovník letectva Mikuláš GULJANIČ

Narodil sa 9. 12. 1907 v obci Zariča na území Podkarpatskej Rusi. Jeho cesta vojenského profesionála nebola priamočiara, pretože po maturite na čs. Štátnom reálnom gymnáziu v Chuste pokračoval v št...

Zobraziť viac

Generálmajor in memoriam Pavol Gajdoš

Narodil sa 28. marca 1914 vo Veľkej Mani v rodine roľníka Leonarda a Kataríny, rodenej Hoťkovej. Ľudovú školu navštevoval vo Veľkej Mani v rokoch 1920 – 1926. V rokoch 1926 – 1934 študoval na Reáln...

Zobraziť viac

Povstalecký dôstojník Karol FRAŇO

Karol Fraňo, jeden z mála žijúcich povstaleckých dôstojníkov, sa narodil 27. 4. 1917 v Podbrezovej. Ľudovú školu skončil v Brusne, meštiansku v Banskej Bystrici, kde absolvoval aj Štátnu odbornú šk...

Zobraziť viac

Plukovník zdravotníctva MUDr. Štefan Ľudovít DARVAŠ

Plukovník zdravotníctva MUDr. Štefan Ľudovít DARVAŠ sa narodil 13. marca 1909 v obci Hrádok, okres Nové Mesto nad Váhom, v rodine učiteľa Karola a Janky, rodenej Nitraiovej. Ľudovú školu navštevova...

Zobraziť viac

Major pechoty in memoriam Ján FEDÁK

Narodil sa 11. júla 1912 vo východoslovenskej obci Cejkov (okres Trebišov) v rodine chudobných roľníkov. Vo svojom rodisku vychodil osem rokov meštianskej školy a potom v neďalekých Michalovciach a...

Zobraziť viac

Povstalecký dôstojník Martin KUČERA

Martin Kučera patril ku generácii povstaleckých dôstojníkov, ktorí ešte študovali na čs. vojenských školách, získali dôstojnícku hodnosť, vojenské vzdelanie a prax v čs. armáde pred rokom 1938. ...

Zobraziť viac

Major jazdectva Juraj BÍLEJ

Narodil sa 25. decembra 1904 v Oliňove (Oleno'vo), okres Svaljava na Ukrajine. Po ukončení strednej školy absolvoval právnicky „dišpenz“. Od 1. októbra 1924 vykonával vojenskú prezenčnú službu v...

Zobraziť viac

Plukovník letectva Július Trnka

Narodil sa 29. 9. 1910 vo Zvolene v rodine Ondreja Trnku a Eleny Trnkovej, rodenej Kopovej. Základné vzdelanie získal absolvovaním štyroch tried ľudovej školy. Vzhľadom na svoje nadanie a záujem o ...

Zobraziť viac

Plukovník Michal FEDÁK

O udatnosti a chrabrosti príslušníkov 9. husárskeho pluku v početných dynastických vojnách v 18. sto ročí, ako aj koaličných protifrancúzskych a napoleonských vojnách svedčí počet vyznamenaných. V ...

Zobraziť viac

Plukovník in memoriam Ľudovít ŠIMKO

Ľudovít Šimko sa narodil 29. júla 1890 v Senici v rodine národovca, politika a lekára Ľudovíta Šimka a Ireny, rodenej Gavorovej. Mal dvoch súrodencov, sestru Annu a brata Ivana. Ľudovít Šimko mladš...

Zobraziť viac
« 1 2 3 4 5 6 7 »