OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Štábny kapitán Andrej BÚRIK

 Len máloktorý z povstaleckých veliteľov mal v priebehu SNP viac absolvovaných priamych bojových akcií, než štábny kapitán Búrik. Nová Lehota, Hronská Breznica, Prochoť, Stará Kremnička či Lieskove...

Zobraziť viac

Zástavník Ladislav Škultéty-Gabriš

Keď v roku 1825 prišiel podľa zaužívaného zvyku v habsburskej c.-k. armáde rad na 8. husársky pluk, aby vykonával strážnu službu na cisárskom dvore, významný publicista a etnograf žijúci vo Viedni ...

Zobraziť viac

kapitán Adolf Weinhold

Skromný a tichý, pritom energický a plný entuziazmu – to je len niekoľko adjektív, ktoré vystihujú osobnosť kapitána Adolfa Weinholda. Povstalecký veliteľ Hornej Nitry síce nepatrí medzi známe post...

Zobraziť viac

Plukovník Vladimír Svetozár Hurban.

Narodil sa 4. apríla 1883 v Turčianskom sv. Martine, v rodine slovenského spisovateľa a politika Svetozára Hurbana Vajanského a Idy, rodenej Dobrovičovej. Mal štyroch súrodencov. Ľudovú školu na...

Zobraziť viac

Major in memoriam Karol Repašský

Narodil sa 9. 11. 1903 v Rychvalde, okr. Bardejov ako Karol Repássy v rodine roľníka. V roku 1927 vyštudoval 4-ročný učiteľský ústav s maturitou. Následne absolvoval dvojročnú základnú vojenskú sl...

Zobraziť viac

Udatný plukovník z Liptova Karol Sentiváni

Udatný plukovník z Liptova Karol Sentiváni Šľachtický rod z Liptovského Svätého (dnes len Liptovského) Jána patrí medzi najstaršie liptovské slovenské rody. Viacerí jeho príslušníci, v minulosti...

Zobraziť viac

Práporčík Dušan Jaroslav KARDOSS

Narodil sa 8. augusta 1897 v Dolnom Kubíne v rodine vlastivedného pracovníka Alexandra a etnografky Drahotíny, rodenej Križkovej. Mal štyroch súrodencov. Základnú školu navštevoval v Dolnom Kubíne,...

Zobraziť viac

Husársky podmaršal Michal Fábry

Pruský kráľ Fridrich II. v auguste 1756 vtrhol na čele takmer 70-tisícového vojska do Saska. Jeho preventívny útok odštartoval vojnu, ktorá sa označuje ako sedemročná alebo tretia sliezska vojna. ...

Zobraziť viac

Maršal Andrej Hadik

V kruhoch širokej verejnosti zostáva maršal Andrej Hadik doposiaľ neveľmi známy. Nemožno sa tomu ani čudovať, lebo napríklad aj autori česky písaných Vojenských dejín Československa (2. zv.) z roku...

Zobraziť viac

Generálmajor in memoriam Otto Smik

Generálmajor in memoriam Otto Smik sa narodil 20. 1. 1922 v Boržomi, okr. Tiflis v Gruzínsku, v rodine bývalého príslušníka c. k. rakúsko-uhorskej armády, ktorý padol do zajatia cárskej ruskej armá...

Zobraziť viac
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »