OSOBNOSTI VOJENSKÝCH DEJÍN SLOVENSKA

Husársky podmaršal Michal Fábry

Pruský kráľ Fridrich II. v auguste 1756 vtrhol na čele takmer 70-tisícového vojska do Saska. Jeho preventívny útok odštartoval vojnu, ktorá sa označuje ako sedemročná alebo tretia sliezska vojna. ...

Zobraziť viac

Maršal Andrej Hadik

V kruhoch širokej verejnosti zostáva maršal Andrej Hadik doposiaľ neveľmi známy. Nemožno sa tomu ani čudovať, lebo napríklad aj autori česky písaných Vojenských dejín Československa (2. zv.) z roku...

Zobraziť viac

Generálmajor in memoriam Otto Smik

Generálmajor in memoriam Otto Smik sa narodil 20. 1. 1922 v Boržomi, okr. Tiflis v Gruzínsku, v rodine bývalého príslušníka c. k. rakúsko-uhorskej armády, ktorý padol do zajatia cárskej ruskej armá...

Zobraziť viac

Kapitán in memoriam Štefan Fajnor

Kapitán in memoriam Štefan Fajnor sa narodil 19. októbra 1888 v Senici nad Myjavou, v rodine advokáta a významného hudobného skladateľa Štefana a Emílie, rodenej Jurenkovej. Mal ôsmich súrodencov; ...

Zobraziť viac

Major in memoriam Michal Minka

Major in memoriam Michal Minka sa narodil v obci Piteľová v okrese Kremnica 3. februára 1919 v rodine Jána Minku a jeho manželky Márie, rodenej Štefankovej. Základné vzdelanie získal po absolvovan...

Zobraziť viac

Kráľovský kapitán Blažej Maďar

V druhej polovici 15. storočia sa na európskych bojiskách preslávilo viacero uhorských vojvodcov. Jedným z nich bol košický rodák Blažej Maďar. Jeho osud a životný príbeh je výrečným svedectvom ...

Zobraziť viac

Plukovník Štefan Čáni

Plukovník Štefan Čáni sa narodil 12. februára 1900 v Báčskom Petrovci, okres Nový Sad (Srbsko), v rodine bankového podúradníka Samuela a Ľudmily, rodenej Migrovej. Od roku 1906 navštevoval Ľudovú š...

Zobraziť viac

Podmaršal Ján Andrej Beňovský

Rod Beňovských patril medzi dávne šľachtické rody v Trenčianskej stolici. Predkami rodu boli bratia Benjamín a Urban, ktorí žili v období panovania Žigmunda Luxemburského. V roku 1423 získali donác...

Zobraziť viac

Genmjr. v. v. Vladimír Přikryl

Genmjr. v. v. Vladimír Přikryl sa narodil 3. 8. 1895 v Horních Studynkách, v rodine Josefa Přikryla a jeho manželky Josefy. Tak ako to bývalo zvykom, po otcovi dostal meno Josef, ktoré však používa...

Zobraziť viac

Generálporučík v. v. Ing. František Fajtl

Generálporučík v. v. Ing. František Fajtl, vojnový hrdina a neúnavný bojovník za vlasť, slobodu a demokraciu, sa narodil 20. 8. 1912 v Doníne, okres Louny. Po meštianskej škole študoval na obchodne...

Zobraziť viac
« 1 2 3 4 5 6 7 8