Oznam pre návštevníkov bádateľne Vojenského historického archívu v Bratislave

Grundbuchy z rokov 1819 až 1821
15.07.2020
Vážení bádatelia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 26. mája 2020 bude v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 znovu otvorená pre verejnosť bádateľňa Vojenského historického archívu v Bratislave.
Vstup do bádateľne bude možný v pracovných dňoch (utorok až piatok) v čase od 8.00 h do 14.30 h.


V zmysle odporúčania hlavného hygienika SR počet návštevníkov archívu  v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 10 m2 z vnútornej plochy prístupnej návštevníkom. V prípade VHA to znamená, že v jednom okamihu môžu byť na bádateľni návštevníci ( s účinnosťou od 1. októbra 2020).

Do bádateľne môže prísť len vopred ohlásený návštevník (telefonicky na číslo 02/48207720 alebo mailom na vha@vhu.sk.) Návštevník musí vopred oznámiť dĺžku svojho pobytu na bádateľni, aby bolo možné zabezpečiť vstup aj ďalším záujemcom.
Dovoľujeme si upozorniť, vstup a štúdium na bádateľni bude návštevníkovi umožnený len s prekrytými  hornými dýchacími cestami (napríklad vlastné rúško, šál, šatka, atď.) a s použitím vlastných rukavíc – na jedno použitie, a to po celú dobu pobytu na bádateľni.
 
Bádateľ bude pracovníkmi bádateľne archívu poučený o všetkých ďalších aktuálnych obmedzeniach spojených so štúdiom.

Ďakujeme za porozumenie.