Oznam pre návštevníkov Vyhliadkovej veže na Dukle a centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku

1
05.05.2020
Vážení návštevníci,
 
oznamujeme Vám, že v období od 6.5.2020 do 30.6.2020, resp. do odvolania, bude z prevádzkových a investičných dôvodov Vyhliadková veža na Dukle (kataster obce Vyšný Komárnik) pre verejnosť uzavretá. Investície sa týkajú rekonštrukčných prác nevyhnutných nielen pre zabezpečenie základných služieb a komfortu pre návštevníkov objektu Vyhliadkovej veže na Dukle, ale aj pre jeho bezpečné a hospodárne využívanie, pričom v konečnom dôsledku nepochybne nemalou mierou prispejú k jeho celkovej modernizácii a k jeho ešte väčšiemu zatraktívneniu v očiach návštevníkov a širokej verejnosti vôbec.

Zároveň Vám oznamujeme, že dňom 8.5.2020 bude v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení počas ochorenia COVID-19 otvorená pre verejnosť centrálna expozícia Vojenského historického múzea vo Svidníku.
 
Vstup do vnútorných priestorov centrálnej expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku bude umožnený jednotlivcom alebo skupinám osôb (maximálne do 15 osôb - s účinnosťou od 3. 6. 2020) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.). Pri vstupe do vnútorných priestorov expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku sa bude od návštevníkov vyžadovať aplikovanie dezinfekcie na ruky.
 
Ďakujeme za porozumenie.