P.F. 2020

obr
16.12.2019
...a je tu opäť vianočný čas ...

Príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám i Vašim
blízkym, v novom roku pohodu, veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov želá
 
riaditeľ 
Vojenského historického ústavu

1 ks slovenský text_1

1 ks anglický text_1