P.F. 2021

obr.
22.12.2020
...a je tu opäť vianočný čas ...

Príjemné prežitie vianočných sviatkov Vám i Vašim
blízkym, v novom roku pohodu, veľa zdravia, šťastia, osobných i pracovných úspechov želá
 
riaditeľ 
Vojenského historického ústavu

Vianočný pozdrav
Vianočný pozdrav 2